Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

cellbiologiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.
 • Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser.
 • Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Kolhydrat
 • Monosackarid
 • Glukos
 • Disackarid
 • Polysackarid
 • Stärkelse
 • Cellulosa
 • Kostfiber
 • Fett
 • Protein
 • Aminosyra
 • Vitamin
 • Mineral (oorganiska joner)
 • Munhåla
 • Saliv
 • Spottkörtel
 • Gomspene
 • Svalg
 • Struplock
 • Sväljreflex
 • Amylas
 • Peristaltisk rörelse (peristaltik)
 • Magsäck
 • Magsaft
 • Övre magmun
 • Pepsinogen
 • Saltsyra
 • Pepsin
 • Nedre magmun
 • Gastrin
 • Magsår
 • Helicobacter pylori
 • Tolvfingertarmen
 • Lever
 • Galla
 • Bilirubin
 • Gallsalt
 • Kolesterol
 • Gallblåsa
 • Bukspottkörtel
 • Bukspott
 • Trypsin
 • Kymotrypsin
 • Tarmludd
 • Villi
 • Mikrovilli
 • Tjocktarm
 • Blindtarm
 • Blindtarmens maskformiga bihang (appendix vermiformis)
 • Vitamin K
 • Avföring
 • Ändtarm

Du ska också kunna:

 • Förklara vad som händer med födan under dess färd genom matspjälkningskanalen.
 • Förklara hur olika organismers val av föda påverkar hur dess matspjälkningssystem är uppbyggt.