Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Ladda ner "blindkartan" med översikt över tolvfingertarmen på den här länken.

Tunntarmens uppbyggnad och funktionMatens väg genom matspjälkningskanalen

 1. Munhåla
 2. Matstrupen
 3. Magsäcken
 4. Tunntarmen
  1. 3–6 meter lång hos en vuxen människa
  2. Tolvfingertarmen = de första 2–3 decimetrarna av tunntarmen
  3. Galla
   1. tillförs tolvingertarmen från lever via gallblåsan
   2. innehåller bilirubin
    1. Restprodukt från nedbrytning av röda blodkroppar
    2. Ger avföringen dess karakteristiska färg
   3. innehåller gallsalter
    1. "Tvättmedel"
    2. finfördelar & löser fetter
  4. Bukspott tillförs tolvfingertarmen från bukspottskörteln
   1. Alkaliskt => neutraliserar innehållet från magsäcken
   2. Nedbrytningen av stärkelse återupptas
   3. Nedbrytningen av proteiner fortsätter m.h.a. andra enzymer än pepsin
  5. Peristaltik
   1. Muskelkontraktioner i tarmen
   2. Födan drivs framåt genom tarmen
  Villi och mikrovilli (tarmludd) i tunntarmen. Villi och mikrovilli (tarmludd) i tunntarmen.
  1. Villi & mikrovilli

   Rita upp detta!

   1. Mikrovilli gör att tarmens yta blir mycket stor – 30 m2 (referens)!
   2. Blodkärl & lymfkärl
   3. Näringsämnena absorberas
    1. Pumpas in i cellerna (aktiv transport)
    2. Vidare in i blodbanorna
   4. Blodet via portvenen in i levern
    1. Levern lagrar socker i form av glykogen
    2. sockerhalten i blodet efter levern alltid 0,1 %.
  2. Längden på tunntarmen beror på födan!
   1. Herbivorer
    1. Lång!
   2. Carnivorer
    1. Kort!
   3. Alla "vill" ha så kort som möjligt
    1. Fråga eleverna, varför det?

Översikt över matsmältningskanalen.Översikt över matsmältningskanalen.