Minne och sömnVideogenomgång (flippat klassrum)

Minnet är fragmenterat

Var sitter minnet av någonting?

Kan du minnas ett tennisracket? Du kan komma ihåg hur det såg ut, hur det kändes att hålla i handen, hur det doftade, hur det kändes att använda och så vidare… Kan du minnas ett tennisracket? Du kan komma ihåg hur det såg ut, hur det kändes att hålla i handen, hur det doftade, hur det kändes att använda och så vidare… Ett minne är uppdelat på flera fragment: Färg, form, doft, smak, känsla…

 • Alla fragmenten tillsammans bildar själva minnesbilden.

Olika typer av minne

 1. Kortvarigt sensoriskt minne
  • Glöms oftast direkt när händelsen har passerat
  • Exempel: Man passerar en sten på vägen till skolan
 2. Korttidsminne
  • Kallas ibland också arbetsminne
  • "Hålla siffror i huvudet"
 3. Långtidsminne
  • Saker man aldrig glömmer

Vad är ett minne?

Datorns minne består bara av ettor och nollor. Datorns minne består bara av ettor och nollor. På ett papper är det enkelt:

 • En massa bokstäver som bildar ord och meningar

I en dator är det enkelt:

 • En massa ettor och nollor, som bildar instruktioner till att bli en bild, en film, en text eller något annat.

I hjärnan är det extremt svårt!

Minnen skapas

 • Synapserna ökar i antal (fler förgreningar)
 • Synapserna känsligare (mindre signalsubstans krävs för aktivering)

Minnen lagras

 • Nervcellens struktur blir permanent

Varför behöver man sova?

 

Kroppens återhämtning. Jämn och låg belastning på kroppen gör att det är lättare att:

 • Utföra reparation & underhåll av kroppens strukturer
 • Fylla på förråd
 • Tillväxthormon utsöndras

Hjärnans återhämtning

 • Dagens intryck bearbetas
 • Minnen sorteras: Vissa slängs, andra permanentas (sker troligen under drömsömnen)

Sömncykler

En natt: Omkring fem sömncykler

Varje sömncykel: Fyra stadier + REM-sömn

 1. Insomning
  • Andningen blir lugnare
 2. Ytlig sömn
  • Man är relativt lättväckt
  • Puls, blodtryck sjunker
 3. & 4. Djupsömn
  • Man är svårväckt
  • Tillväxthormon utsöndras

REM-sömn (drömsömn)

Rapid eye movement: Ögonen rör sig hastigt, som om de följer något (i drömmen)

Puls, blodtryck, andning ökar.

Sinnesintryck från dagen läggs i kluster, positioner permanentas.