Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Samtycke gäller

Samtyckeslag 1 juli 2018.

Sex ska vara frivilligt: Båda måste aktivt säga "ja".

Hot och våld krävs inte längre för att det ska klassas som våldtäkt.

 • Gör man något sexuellt mot någon som inte deltar frivilligt gör något olagligt: Våldtäkt eller sexuellt övergrepp.
 • Samma om gärningsmannen tvingat fram ett "frivilligt" deltagande med hot eller våld.

Från den 1 juli 2018 krävs samtycke för sex.Från den 1 juli 2018 krävs samtycke för sex.

Redlöst berusad? Sover?

 • Då kan man inte säga "ja" ⇒ ingen frivillighet föreligger.
 • Passivitet ≠ frivillighet (kan vara frozen fright).

Samtycke på förhand = Nej.

Oaktsamhet och grov oaktsamhet

Oaktsamhet

 • Ingen frivillighet, men åklagaren har inte kunnat visa att gärningsmannen hade en intention eller ett uppsåt att begå en våldtäkt,
 • Domstolen kan pröva om en person borde ha förstått att det var något fel i situationen. Då kan den personen straffas, även om personen hävdade att hen inte förstod.

Grov oaktsamhet krävs för att dömas.

Alla har ett ansvar, även juridiskt, att kontrollera att man inte går över en annan människas gräns.

Man får inte vara oaktsam i trafiken heller, utan måste visa hänsyn.Man får inte vara oaktsam i trafiken heller, utan måste visa hänsyn.

Diskutera!

Vilka är våra gränser? Hur ska vi kommunicera? Vad innebär ömsesidighet?

Ta chansen nu när det finns en lag som tar avstamp i det. Hur får man igång en sån konversation då?

 • Man kan diskutera lagen.
 • Man kan diskutera hur sex- och samlevnadsundervisningen ska se ut eller har sett ut.
 • Man kan diskutera en serie eller film som man har sett.

Exempel: Prinsen kysser den sovande Törnrosa.

 • Är detta samtycke?
 • Samspel?
 • Ömsesidighet?

Törnrosa och prinsen.Törnrosa och prinsen.

Grunden är nästan alltid att prata om ömsesidighet.

 • Hur kan man veta vad den andra vill?
 • Hur kan man visa vad man själv vill?

Koppling:

 • Maskulinitet – Sexualbrott

Men vad är maskulinitet?

Läs mer om samtyckeslagen på brottsoffermyndighetens hemsida frivilligtsex.se

En klassisk saga med ett alternativt slut. 😉En klassisk saga med ett alternativt slut. 😉