STD – Sexuellt överförbara sjukdomarVideogenomgång (flippat klassrum)

Sexuellt överförbara sjukdomar (STD, Sexually transmitted diseases) är sjukdomar som överförs vid samlag.

Klamydia

Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis. Orsakas av bakterier av släktet Chlamydia.

Symptom

 • Flytningar
 • Sveda, klåda i underlivet
 • Det svider när man kissar

Konsekvenser om man inte behandlar

 1. Hos kvinnor
  1. Äggledarinflammation
  2. Utomkvedshavandeskap
  3. Sterilitet
 2. Hos män
  1. Bitestikelinflammation
  2. Ökad risk för sterilitet

Gonorré

Neissera gonorrhoeae-bakterier infärgade med fluorescerande antikroppar. Neissera gonorrhoeae-bakterier infärgade med fluorescerande antikroppar. Orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae

Symptom liknar symtomen för klamydia. 

 • Även ändtarm, svalg och stora leder kan påvkeras

Konsekvenser om man inte behandlar

Kondylom (vårtor i underlivet/på penis)

Orsakas av HPV (humant papillomvirus)

 • Mycket vanligt virus
 • Ger inte alltid symptom

Kan ge upphov till livmoderhalscancer.

Vaccination

 • Sedan 2012, i det allmänna vaccinationsprogrammet (i Sverige)
 • Flickor i åldern 11-12 år erbjuds vaccination i skolan

HIV/AIDS

Svepelektron­mikroskop­bild av HIV-virus (gröna) som bildas i en odlad T-lymfocyt (blå). Svepelektron­mikroskop­bild av HIV-virus (gröna) som bildas i en odlad T-lymfocyt (blå). HIV = humant immunbristvirus

Överförs via sperma eller slidsekret, men också via blod

 • HIV har påträffats i saliv, men ingenting tyder på att det kan överföras via saliv.

Viruset infekterar T-hjälparceller, vilket gör det mycket svårt för kroppens immunsystem att upptäcka.

HIV ger så småningom upphov till AIDS, då immunsystemet havererar. 

 • Den drabbade dör, oftast till följd av någon annan "enkel" infektion.