Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

 1. Växter växer hela livet
  1. Grenar skjuter uppåt
  2. Rötter skjuter neråt
  3. Nya skott
 2. Tillväxten beror på
  1. Inre miljö
   1. Tillväxthormoner
  2. Yttre signaler
   1. Ljus
   2. gravitation
   3. fuktighet
   4. temperatur
   5. beröring
 3. Delningsvävnader
  1. Finns strax bakom skott- och rotspetsarna
 4. Sträckningszon
  1. cellerna tillväxer i storlek
  2. cellen ännu formbar
  3. vakuolen sträcker ut cellen
 5. Även delning under barken