Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

 1. Först & främst: Två typer av växter
  Linné identifierade?
  1. Enhjärtbladiga (monocotyledoner)
   1. Första lilla bladet är bara ett!
   2. Ex. gräs, liljor
  2. Tvåhjärtbladiga (dicotyledoner)
   1. Första lilla bladet är två!
   2. Ex. träd, månget ogräs
 2. En- och tvåhjärtbladiga har olika uppbyggnad
  1. En del växtgifter biter bara på den ena sorten!
 3. Huvudrot & sidorot
  1. Monocotyledoner har bara sidorötter
 4. Roten har tre uppgifter
  Rita ett träd: Roten når 2-5 m ner i marken
  1. Förankra växten
  2. Ta upp vatten och andra näringsämnen
  3. Lagrar energi & näring
 1. Rotens uppbyggnad
  1. Tvärsnitt (rita upp detta!)
   1. Ytterhud (epidermis)
    1. Ett enda cell-lager
    2. Vattenupptagande
    3. Rothår
     • Ökar vattenupptagande ytan
   2. Cortex (benämnd grundvävnad i boken Biologi B)
    1. Innanför epidermis
    2. Flera cell-lager
    3. Lagrar energi (näring) och vissa viktiga ämnen
    4. Kloroplastliknande organeller, innehåller stärkelse
    5. Gles struktur = lätt syresatt
   3. Ledningsvävnad
    1. Transporterar vatten
    2. Transporterar lösta ämnen

Tvärsnitt av en rot. Tvärsnitt av en rot.

  1. Endodermis
   Hur rottrycket uppstår.Hur rottrycket uppstår.
   1. Ett enda cell-lager
   2. Kapslar in ledningsvävnaden
    • Cellväggen hos cellerna i endodermis innehåller vax = vattentätt!
    • Vatten kan rinna fritt fram till endodermis, sedan är det stopp!
   3. Cellerna i endodermis reglerar transporten till ledningsvävnaden
    • Proteiner i endodermiscellernas membran
   4. Närsalter pumpas in i ledningsvävnaden
    • Fråga eleverna, vad händer då med vattnet?
    • Vattnet flyter in – pumpas in! – i roten, och upp i trädet (rottryck!)
    • Jfr. hur saven stiger i björkar, sockerlönnar m.fl. om våren
  1. Längdsnitt (rita upp detta!)
   1. Rotmössa
    1. Ytterst på rotspetsen
    2. Nybildas hela tiden
    3. skyddar delningszonen
   2. Tillväxtzonen utgörs av
    1. Delningszonen
     • Innanför rotsmössan
    2. Sträckningszonen
     • Innanför delningszonen
     • Enskilda cellerna tillväxer
   3. Rothår ovanför sträckningszonen
    1. Nybildas ständigt

Längdsnitt av en rotspets. Längdsnitt av en rotspets.