Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Växternas celler, vävnader, organ och organsystemVideogenomgång (flippat klassrum)

Växtcellen

En schematisk växtcell. En schematisk växtcell.

 

Lägg märke till:

 1. Kloroplast
  • Sköter fotosyntesen
 2. Vakuol
  • Vätskefylld blåsa
 3. Plasmodesmer
  • Kanaler mellan celler
  • Växtens cellers cytoplasma "hänger ihop"

Växternas celler är ofta omnipotenta (totipotenta)

 • Man kan ta s.k. sticklingar, d.v.s. från en bit av växten kan en helt ny individ växa ut.

Växternas vävnader

Tvärsnitt av en stam av en lind. Den blåfärgade vävnaden innerst är märgen. Utanför märgen finns ett röd-lila lager av xylem. I kambiet (det mörka området utanför xylemet) sker tillväxten. Floemet är det blåfärgade lagret innanför barken (rosa). Tvärsnitt av en stam av en lind. Den blåfärgade vävnaden innerst är märgen. Utanför märgen finns ett röd-lila lager av xylem. I kambiet (det mörka området utanför xylemet) sker tillväxten. Floemet är det blåfärgade lagret innanför barken (rosa). Fyra huvudtyper

 1. Tillväxtvävnad (meristem)
  • I spetsen på rot eller skott
  • I kanten på stammen
 2. Epidermis (hud)
  • Ytterst
  • Bark (på träd)
 3. Ledningsvävnad
  1. Xylem
   • Leder vatten
   • Leder salter
  2. Floem
   • Leder socker
   • Andra org. ämnen från fotosyntesen
 4. Grundvävnad
  • "Övrig" vävnad
  • Fungerar som stöd: Håller växten upprätt
  • Vävnad med fotosyntetiserande celler
  • Celler som lagrar vatten, glukos, stärkelse, proteiner, fetter eller annat.

Växternas organ

 1. Rot
 2. Stam
 3. Blad (och blommor)

Växternas organsystem.Växternas organsystem.

Växternas organsystem

Växternas organ bygger upp organsystem

Rotsystemet

 • Under jord (vanligen)
 • Uppbyggt av rötter

Skottsystemet

 • Ovan jord
 • Vegetativ del med blad och stam
 • Reproduktiv del med blommor