Tips: Animerade förklaringar

Animerade förklaringar
The Human Heart - Explania

Vad är detta? Animerade förklaringar är en webbplats som tillhandahåller just det: Animerade förklaringar av olika förlopp. Här ovan är till exempel en förklaring av hur hjärtat och dess klaffar och kammare fungerar, men det finns många fler, fördelade på temana hälsa, teknologi och arbete.

Hur kan man använda detta i undervisningen? Animeringarna kan användas för självstudier, men de kan också mycket lätt bäddas in på en hemsida eller en blogg.

Länk: animatedexplanations.com