Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Tips: Anatomisk atlas

1177Vad är detta? Anatomisk atlas är en webbplats som drivs av sjukvårdsupplysningen, 1177.se. Den visar människans anatomi, både det som är generellt och det som är specifikt för män och kvinnor.

Hur kan man använda Anatomisk atlas i undervisningen? Den anatomiska atlasen är väldigt väl genomarbetad, och innehåller mycket och väsentlig information. Eftersom jag inte är läkare, kan jag inte säga om Anatomisk atlas räcker till läkarstudierna, men den räcker mer än väl till kursen i Biologi B (och så småningom Biologi 2).

Anatomisk atlas kan användas dels som ett komplement till den vanliga undervisningen, men också som enskild fördjupning för eleverna.

Länk: anatomiskatlas.1177.se

Också intressant: