Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

2-1. Molekylärgenetikens centrala dogm

E-frågor

 1. DNA kan sägas ha två uppgifter. Vilka? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för de två experiment som slutgiltigt visade att det är DNA som är det genetiska materialet. (Ledtrådar)

A-frågor

- Inga än så länge -

2-2. Nukleotider har karakteristiska kvävebaser och pentoser

 

E-frågor

 1. Vad är en pentos? (Ledtrådar)
 2. Vad är skillnaden mellan ribos och deoxyribos? (Ledtrådar)
 3. Vilka kvävebaser finns det i DNA? (Ledtrådar)
 4. Vilka kvävebaser finns det i RNA? (Ledtrådar)
 5. Vad är en fosfodiesterbindning? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara varför det är fördelaktigt (ur evolutionär synvinkel) att ha tymin i DNA i stället för uracil, som det är i RNA! (Ledtrådar)
 2. Förklara hur det kommer sig att antalet adenin i en DNA-molekyl är exakt lika stort som antalet tymin, och att antalet cytosin är exakt lika stort som antalet guanin! (Ledtrådar)
 3. Beskriv DNA:ts grundstruktur med en bild. Följande måste vara med: 3'-ända, 5'-ända, fosfatgrupper, sockergrupper, kvävebaser. (Ledtrådar)
 4. Beskriv med en bild eller med egna ord skillnaden mellan sockerresten i DNA och i RNA. (Ledtrådar)

A-frågor

(Inga än så länge)

2-3. Nukleotidernas egenskaper påverkar nukleinsyrornas struktur och egenskaper

E-frågor

 1. Varför kallas kvävebaserna just "kvävebaser"? (Ledtrådar)
 2. Kvävebaserna absorberar ljus vid omkring 260 nm. Vad kan man använda detta till? (Ledtrådar)
 3. Vad innebär s.k. Watson-Crick-basparning? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara hur man kan göra för att mäta DNA-halten i ett prov med spektrofotometri! (Ledtrådar)
 2. Hur många vätebindningar finns det i DNA-molekylen mellan adenin och tymin å ena sidan och guanin och cytosin å andra sidan? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Både puriner och pyrimidiner är så gott som platta molekyler. Förklara varför detta är viktigt för DNA-molekylens uppbyggnad! (Ledtrådar)
 2. Förklara varför attraktionen mellan adenin och tymin i DNA-molekylen är svagare än den mellan guanin och cytosin! (Ledtrådar)

2-4. DNA är en dubbelhelix

E-frågor

 1. Vad innebär det att DNA är en dubbelhelix? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär det att DNA-strängarna i en DNA-molekyl är komplementära? (Ledtrådar)
 3. Hur kommer det sig att antalet adenin i en DNA-molekyl är exakt lika många som antalet tymin, och att antalet guanin är exakt lika många som antalet cytosin? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Beskriv de typer av krafter som håller samman DNA-molekylerna! (Ledtrådar)

A-frågor

(Inga än så länge)

2-5. DNA kan finnas i olika strukturella former

E-frågor

 1. Vad innebär det att en spiral är högerhänt eller vänsterhänt?
 2. Vilka typer av DNA-spiraler finns det?
 3. Vilken spiralform föreligger DNA oftast i?
 4. Vilken spiralform föreligger dubbelsträngat RNA oftast i?
 5. Vad är ett DNA-/RNA-palindrom?
 6. Ge ett exempel på ett DNA-palindrom!

C-frågor

 1. Beskriv hur ett palindrom i RNA kan ge upphov till en s.k. hårnålsögla!
 2. Ge ett exempel på en molekyltyp, där hårnålsöglor fyller en viktig funktion!

A-frågor

 1. Förklara varför hårnålsöglor och andra typer av självbasparning är så viktig för många RNA-molekyler, t.ex. tRNA!

2-6. Restriktionsenzymer kan klyva DNA

E-frågor

 1. Vad är ett restriktionsenzym?
 2. Ge ett exempel på ett restriktionsenzym!
 3. Vad är ett palindrom (i DNA)? Förklara gärna med hjälp av ett exempel!
 4. Vad är en igenkänningssekvens (i fråga om restriktionsenzym)?
 5. Vad är agarosgelelektrofores?
 6. Vad är agaros?
 7. Vilka DNA-snuttar vandrar längst på en agarosgel: Långa eller korta?
 8. Vilken laddning har DNA?
 9. Mot vilken pol vandrar DNA på en agarosgel?
 10. Hur långt (egentligen hur länge) skall man köra en agarosgelelektrofores?

C-frågor

 1. Beskriv hela principen för agarosgelelektrofores!
 2. Varför tillsätter man ett färgämne ("loading dye") till sitt DNA innan man sätter det på en gel?
 3. Förklara varför korta DNA-snuttar vandrar längre än långa på en agarosgel!
 4. Beskriv principen för separation av DNA-fragment med hjälp av agarosgelelektrofores!
 5. Hur skall man göra för att se sitt DNA på gelen? Kan man se sitt direkt och med blotta ögat?
 6. Vad är det för skillnad på sticky ends ("klistriga ändar") och blunt ends ("trubbiga ändar")? Förklara gärna genom att ge exempel!
 7. Hur är restriktionsenzymerna namngivna?
 8. Du har kluvit ett 32 kbp långt stycke DNA med tre olika restriktionsenzymer, BamHI, EcoRI och HindIII. De tre olika restriktionsenzymerna genererar fragment av olika längd enligt följande bild.
  Klyvningsställen för BamHI, EcoRI och HindIII.
  Det kluvna DNA:t har du kört på en agarosgel och fått följande band. I vilken brunn har du satt okluvet DNA, och DNA som kluvits med BamHI, EcoRI och HindIII?
  Agarosgel av DNA kluvet med BamHI, EcoRI och HindIII
 9. Vad är ett DNA-ligas?

A-frågor

 1. Hur många palindrom hittar du i följande DNA-sekvens? Observera att DNA-sekvensen är enkelsträngad, och du måste ha den i dubbelsträngad form för att kunna se var det är ett palindrom för någonstans!

  3'-ATATCCGCGGACCATATGGGCCTATTAATACCGAGGC-5'

 2. I en kloningskassett i en vektor du tänker använda är bassekvensen följande:

  5'-GAGATCTGGAATTCGGGCCAGTCGAC-3'
  3'-CTCTAGACCTTAAGCCCGGTCAGCTG-5'

  Den gen du är intresserad av att klona omges av DNA, som ser ut såhär:

  5'-...CCGCGGCCTACGGAATTCCG......[Din gen]......AGATCTGGCCATCG...-3'
  3'-...GGCGCCGGATGCCTTAAGGC......[Din gen]......TCTAGACCGGTAGC...-5'

  Vilket restriktionsenzym av BamHI, BglII, EcoRI, HaeIII, HhaI, SalI och XhoI bör du välja för att klippa ut ditt DNA, och föra in det i vektorn? (Börja med att söka reda på igenkänningssekvenserna för de olika restriktionsenzymerna.) Diskutera fördelar/nackdelar med att välja just det enzymet!

2-7. Både dubbelsträngat DNA och RNA kan denatureras

E-frågor

 1. Vad händer när DNA eller RNA "smälter" (denatureras)?
 2. Vad händer när DNA eller RNA renatureras?
 3. Vad är en DNA-molekyls övergångstemperatur (halvsmältningstemperatur)?

C-frågor

 1. Vilka faktorer påverkar en DNA-molekyls halvsmältningstemperatur?
 2. Förklara varför den relativa absorbansen hos en DNA-molekyl vid 250 nm (OD250) förändras med graden av denaturering!

A-frågor

 1. Två lika långa DNA-molekyler kan ha avsevärt olika övergångstemperaturer. Diskutera vad det kan bero på!

2-8. Nukleinsyror kan bilda hybrider

E-frågor

 1. Vad är en DNA-duplex?
 2. Vad är en hybrid-duplex?

C-frågor

 1. Förklara hur det kommer sig att det kan bildas hybrid-duplexar av DNA från två olika arter!
 2. Beskriv med egna ord hur kan man använda hybridiseringstekniker för att detektera en särskild gen!

A-frågor

 1. Genom att testa graden av denaturering hos DNA-hybrider från olika organismer kan avgöra hur pass nära släkt två arter är varandra. Hur påverkar ett nära släktskap OD250 jämfört med två organismer som är släkt på långt håll?

2-9. Kemiska förändringar av nukelotider och nukleinsyror kan leda till mutationer

E-frågor

 1. Vad innebär det att en kvävebas deamineras?
 2. Vad bildas om cytosin deamineras?

C-frågor

 1. Vad har cellen för mekanismer för att hantera skador på DNA?
 2. Förklara hur cellens reparationssystem kan känna igen och byta ut en deaminerad cytosin!

A-frågor

 1. Varför, tror man, är det viktigt ur evolutionär synvinkel att i DNA finns det tymin, och inte cytosin, som i RNA?
 2. Förklara hur det kommer sig att exponering för starkt solljus under lång tid kan leda till uppkomst av hudcancer!
 3. Vissa ämnen är förbjudna i mat eller måste hanteras med största försiktighet därför att de är cancerframkallande. Diskutera vad det kan bero på att vissa ämnen är mer cancerframkallande än andra!
 4. Diskutera varför det finns mekanismer hos alla celler för att reparera DNA, men inga eller i vart fall ytterst få mekanismer för att reparera RNA eller proteiner!