Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skarmavbild 2016 04 13 kl. 07.09.09Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag vet vad replikation innebär
     
 1. Jag vet vad transkription och translation innebär
     
 1. Jag kan redogöra för Averys, MacLeods och McCartys experiment för att bestämma att DNA ger organismer dess egenskaper
     
 1. Jag kan redogöra för ”The blender experiment”, d.v.s. Hersheys och Chases experiment för att visa att DNA för arvet vidare
     
 1. Jag vet vad en dubbelhelix är.
     
 1. Jag kan skilja på en purin och en pyrimidin
     
 1. Jag vet vilka kvävebaser som basparar med varandra, med vilken typ av bindning, och hur många.
     
 1. Jag vet hur DNA-molekylens antiparallellitet hänger samman med dess 3’- och 5’-ända
     
 1. Jag vet vad ett DNA-palindrom är, och kan ge exempel på dem.
     
 1. Jag kan redogöra för hur DNA-palindrom kan ge upphov till hårnålsöglor.
     
 1. Jag kan redogöra för restriktionsenzymer och deras funktion.
     
 1. Jag kan redogöra för hur UV-ljus kan påverka DNA-molekylen.
     
 1. Jag kan förklara hur interkalerande molekyler kan störa DNA-replikationen.
     
 1. Jag kan redogöra för vad som händer när man denaturerar (”smälter”) dubbelsträngat DNA.
     
 1. Jag kan redogöra för hur Meselson och Stahl visade att DNA-replikationen är semikonservativ.
     
 1. Jag kan rita upp en replikationsgaffel med primer, primas, helikas, gyras, SSBP och DNA-polymeras samt ledande och släpande sträng
     
 1. Jag kan utförligt och nyanserat förklara varför okazakifragment bildas
     
 1. Jag kan utförligt och nyanserat förklara vad som händer i de olika temperaturnivåerna i en PCR-reaktion.
     
 1. Jag kan utförligt och nyanserat förklara varför man får praktiskt taget rent DNA av målsekvensen efter 30-40 cykler i en PCR-reaktion.
     
 1. Jag kan redogöra för skillnaden mellan en nukleotid, en deoxinukleotid och en dideoxinukleotid.
     
 1. Jag kan utförligt och nyanserat förklara hur man sekvenserar ett stycke DNA med hjälp av Sangers dideoximetod.