Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Nukleinsyrornas struktur och kemi

 • Replikation
 • Transkription
 • Translation
 • Avery, MacLeods och McCartys experiment
 • ”The blender experiment” (Hersheys och Chases experiment)
 • Röntgendiffraktion
 • Dubbelhelix
 • Nukleotid
 • Ribos
 • Kvävebas
 • Pyrimidin
 • Adenin, Tymin, Uracil
 • Purin
 • Cytosin, Guanin
 • Vätebindning

Nukleinsyrornas egenskaper

 • Palindrom
 • Antiparallel
 • 3’-ända
 • 5’-ända
 • Restriktionsenzym
 • Igenkänningssekvens
 • Hårnålsögla
 • Klibbig/trubbig ända
 • Deaminering
 • Cyklobutantymindimer
 • 6,4-fotoprodukt
 • Etidiumbromid
 • Interkalering
 • Denaturering
 • Renaturering
 • Transitionstemperatur (övergångstemperatur, halvsmältningstemperatur)
 • Hybrid

DNA-molekylens syntes och funktion

 • Cellcykeln
 • Replikation
 • Semikonservativ
 • Meselsons & Stahls experiment
 • Replikationsgaffel
 • DNA-polymeras III
 • Glidande klämma
 • Okazaki-fragment
 • Semi-avbruten replikation
 • Ledande sträng
 • Släpande sträng
 • Helikas
 • Primas
 • Initiering
 • Elongering
 • Terminering
 • SSBP (single-strand binding proteins)
 • dNMP, dNTP
 • Primer
 • 3’OH-grupp
 • Processivitet
 • DNA-polymeras I
 • Exonukleasaktivitet
 • DNA-polymeras II

DNA på konstgjord väg

 • Oligonukleotid
 • PCR
 • Primer
 • Kedjereaktion
 • Målsekvens
 • Taq-polymeras

DNA-sekvensering

 • Deoxy- och dideoxynukleotid
 • dNTP och ddNTP
 • Primer
 • Agarosgelelektrofores