Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

En sekvenseringsgel. Del I. Flervalsfrågor.

Ringa in de rätta svaren!

 1. Du har kört en sekvenseringsgel, och fått resultatet i figuren till höger. Vilken var mallens DNA-sekvens? (1p)
  1. 3'-ATGGTCGAACTG-5'
  2. 3'-GTCAAGCTGGTA-5'
  3. 3'-TACCAGCTTGAC-5'
  4. 3'-CAGTTCGACCAT-5'
 2. Vilket påstående är inte korrekt? (1p)
  1. I en DNA-duplex basparar adenin med tymin med två st. vätebindningar
  2. I en RNA:DNA-hybrid basparar uracil med adenin med två vätebindningar
  3. I en RNA:DNA-hybrid är antalet adenin lika stort som antalet tymin + uracil
  4. RNA:DNA-hybrider uppträder bl.a. under DNA-syntesen
  5. Ju fler GC-par som finns i en RNA:DNA-hybrid, desto lättare är det att denaturera den.
  6. Halvsmältningspunkten för en RNA:DNA-hybrid är den temperatur, vid vilken hälften av all nukleinsyra föreligger i enkelsträngad form.
    
 3. Vilka två av följande påståenden är korrekta? En dsDNA-molekyl hålls huvudsakligen samman av... (1p)
  1. van der Waalskrafter mellan kvävebaserna i de olika strängarna
  2. van der Waalskrafter mellan kvävebaserna i samma sträng
  3. Dipol-dipol-bindningar mellan kvävebaserna i de olika strängarna
  4. Dipol-dipol-bindningar mellan kvävebaserna i samma sträng
  5. Vätebindningar mellan kvävebaserna i de olika strängarna
  6. Vätebindningar mellan kvävebaserna i samma sträng
 4. Vilka tre av följande påståenden är korrekta? (2p)
  1. Vid DNA-replikationen läses den ledande strängens DNA av i 5'?3'-riktning
  2. DNA-polymeras I står för den huvudsakliga DNA-syntesen under DNA-replikationen.
  3. Okazakifragment består av både RNA och DNA.
  4. Den s.k. glidande klämman ökar DNA-polymerasets processivitet.
  5. Helikas är det enzym, som under replikationen öppnar upp DNA-molekylen likt en dragkedja.
  6. Ju högre processivitet ett DNA-polymeras har, desto fortare arbetar det.

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (en bild, ett ord eller 1-2 meningar)

Skriv svaren på dessa frågor på ett annat papper!

 1. Adenin. Strukturformeln för adenin ser ut som i figuren till höger. Rita strukturformeln för deoxiadenosintrifosfat (dATP)! (2p)
 2. Din lärare har tagit in en s.k. slinky spring till dagens skrivning. Ange om den består av en högerhänt eller vänsterhänt spiral! (1p)
 3. Ge ett exempel på ett DNA-palindrom med minst 8 kvävebaser! (1p)
 4. Rita en schematisk bild av en snutt dsDNA! (5p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på dessa frågor på ett annat papper!

 1. Rita en bild och förklara med hjälp av den varför den släpande strängen ser ut som den gör vid replikation av DNA! (3p)
 2. DNA-replikation är vad man kallar för semikonservativ. Redogör för det försök där man med hjälp av DNA med olika kväveisotoper (15N och 14N) lyckades bevisa detta! (5p)
 3. Tema: Mord! Professor Plommon har blivit brutalt mördad efter ett bråk i köket i sitt stora vackra hus! En tung ljusstake var uppenbarligen mordvapnet, då det passar perfekt i såret i hans bakhuvud. Men vem har gjort det?

  Under professor Plommons naglar hittar man rester av hud och lite blod, som skulle kunna komma från mördaren. Men vems är det? Fröken Röd påstår att hennes rivsår i ansiktet kommer från hennes katt, Fluffy. Fru Vit säger att hon har eksem på armarna, och pastor Grön kan inte minnas varför han har rivsår på halsen.

  För att ta reda på vem som var mördaren, bestämmer du, som är detektiv, dig för att analysera DNA:t i cellerna under prof. Plommons naglar. Det första du gör är att amplifiera en s.k. polymorf region i DNA:t. Det som är speciellt med denna region, är att kvävebassekvensen i den är unik för varje människa.

  1. Bandmönster från en DNA-brottsutredning. Förklara hela processen när du amplifierar DNA:t! I din redogörelse skall följande begrepp finnas insatta i ett relevant sammanhang (inte nödvändigtvis i denna ordning): Buffert, denaturering, DNA-syntes, dNTP, mall, primer, renaturering, Taq-polymeras.

   OBS! Det räcker inte med att bara förklara ovanstående begrepp, du måste förklara hela PCR-proceduren för maxpoäng. Rita gärna en bild för att förtydliga! (8p)

  2. För att analysera det amplifierade DNA:t, jämför du det med samma region (som du också amplifierar) hos de tre misstänkta fröken Röd, fru Vit och pastor Grön, samt från offret (professor Plommon). Varje prov klyver du sedan med hjälp av ett restriktionsenzym, och kör ut resultatet på en agarosgel. Förklara varför det blir olika bandmönster från de olika individerna! (3p)
  3. Analysera gelmönstret i figuren till höger. Vem av de misstänkta är det som är mördaren? (1p)