Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Facit

Betygsgränser

Max: 24 (12/8/4)

Betyg poäng  

E

 9,0

 

D

 13,0

varav 4,0 A- eller C-poäng

C

 16,5

varav 6,0 A- eller C-poäng

B

 18,5

varav 2,0 A-poäng

A

 21,5

 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. CTP
 2. dsDNA
  Även ännu mer schematiska representationer är fullt godkända.
 3. Hårnålsögla
 4. 3’-CTAGCTAG
  5’-G

  Det blir ett överhäng av enkelsträngat DNA.

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. a, c, d
 2. c, e, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Svar: Levande S-stam + mus → dör. Levande R-stam + mus → överlever. Avdödad S-stam + mus → överlever. Levande R-stam + avdödad S-stam + mus → dör. DNA från S-stam + levande R-stam + mus → död. DNA från S-stammen transformerar bakterier från R-stam till S-stam, som är dödliga. Alltså bär DNA på den genetiska informationen!
 2. Tema: Mord!
  1. Svar: Det DNA man vill amplifiera (mallen) blandas med buffert, Taq-polymeras och nukleotider (dNTP). Man tillsätter också två primerar som är komplementära till två sekvenser som ligger på varsin sida om det område man vill amplifiera.

   Den blandning man har hettar man upp till 95 °C. Då denatureras DNA-molekylen (de två DNA-strängarna separeras från varandra). Man sänker sedan temperaturen till 60 °C. Då ansluter primerarna till sina respektive igenkänningsställen i DNA-molekylen (det sker en partiell renaturering).

   Temperaturen höjs till 72 °C, vilket är Taq-polymerasets temperaturoptimum, och DNA-syntesen sätter igång.

   Första gången man gör det här kommer två st. långa DNA-fragment att bildas. Andra cykeln bildas kortare fragment, men de är ännu inte dubbelsträngade. Tredje cykeln används också de enkelsträngade fragmenten som mall, och då bildas dubbelsträngade korta fragment. Dessa kommer sedan att öka exponentiellt i antal för varje cykel, medan de längre fragmenten bara kommer att öka linjärt.
  2. Ett restriktionsenzym har en igenkänningssekvens, där det klipper (och endast där) (1p). Eftersom kvävebassekvensen är olika hos de olika misstänkta, kommer restriktionsenzymet att klippa på olika ställen i de olika proverna (1p). Därmed blir det också olika längd på DNA-fragmenten, och bandmönstret blir då olika (1p).
  3. Fru Vit.
 3. Dideoxynukleotider (ddNTPs) saknar OH-grupp på 3'-kolet (1p). Om en sådan byggs in i den växande DNA-strängen, kan den inte växa längre.

  Man kör fyra rör med DNA-syntes av det DNA man vill sekvensera. I alla rören skall finnas buffert, DNA-polymeras, primerar och dNTPs. Primern måste vara inmärkt med en radioaktiv markör, så att man så småningom kan avläsa resultatet med hjälp av elektrofores. I rör nummer 1 skall dessutom ddATP finnas med, rör nummer 2 ddCTP o.s.v..

  Eftersom det ibland (slumpmässigt) inkorporeras en dideoxynukleotid, avstannar DNA-syntesen, och man får fragment av olika längd. Fragmenten från de fyra reaktionsblandningarna separeras på en agarosgel, och eftersom deras vandringssträcka är omvänt proportionell mot storleken på fragmenten, motsvarar fragmentens position också dideoxynukleotidens position i DNA-sekvensen.