Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om mikrobiologins historia och uralstringen är sanna? (3p)
  1. Louis Pasteur var den förste att påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  2. Abiogenes är detsamma som uralstring.
  3. I en höinfusion som kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  4. Pasteur visade att det finns mikroorganismer i luften.
  5. Pasteur bekräftade den på den tiden rådande föreställningen att jäsning huvudsakligen är en kemisk process.
  6. Aeroba organismer kan endast leva i närvaro av syre.
 2. Vilka tre av följande påståenden om den medicinska mikrobiologins historia är sanna? (3p)
  1. Sedan Lister börjat tillämpa antiseptiska metoder, fick dessa snabbt genomslag i resten av läkarvärlden.
  2. Antiseptiska medel är medel som hindrar blodförgiftning (sepsis).
  3. Den första sjukdom man lyckades visa var bakterieburen var TBC (tuberkulos).
  4. Den första sjukdom man lyckades visa var bakterieburen var mjältbrand.
  5. Förekomsten av tuberkulos är starkt beroende av genetiska faktorer.
  6. Robert Koch var den som först lyckades isolera tuberkelbaciller, Mycobacterium tuberkulosis.
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakterieodling är sanna? (3p)
  1. Näringsämnet i både NA och NB är en slags köttbuljong.
  2. Både NA och NB är syntetiska odlingsmedier.
  3. Ett odlingsmedium kan samtidigt vara både komplext och syntetiskt, eftersom det är tillverkat av människan och inte hämtat från naturen.
  4. Spritlågans funktion vid sterilarbete är bl.a. att man ska kunna flambera sina instrument i den.
  5. Spritlågans funktion vid sterilarbete är bl.a. att skapa konvektionsströmmar över arbetsytan.
  6. Spritlågans funktion vid sterilarbete är bl.a. att döda eventuella mikroorganismer i luften.
 4. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers morfologi och släktskap är sanna? (3p)
  1. Gruppen prokaryota omfattar bakterier, arkebakterier och encelliga djur.
  2. Det är numera helt säkerställt att arkebakterier är närmare släkt med eubakterier än med eu-karyoter.
  3. Arkebakterier hittar man oftast i extrema miljöer.
  4. Både spiriller och spirochaeter är huvudsakligen spiralformade.
  5. Stafylokocker delar sig endast i ett plan, i en rad upp till 20 celler långt.
  6. Kocker är kulformade bakterier.
 5. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers cellulära strukturer är sanna? (3p)
  1. Bakterier hos en del bakteriearter har mer än en kromosom.
  2. Bakteriens kromosom består kan bestå både av DNA eller (hos vissa bakterier) RNA.
  3. Ribosomer finns hos både gramnegativa och -positiva bakterier.
  4. Ribosomer finns hos både pro- och eukaryota celler.
  5. Plasmider innehåller DNA, som är nödvändigt för att en cell skall kunna dela sig.
  6. Flageller finns hos både pro- och eukaryota celler.
 6. Vilka tre av följande påståenden om kemoterapi är sanna? (3p)
  1. Desinfektionsmedel används för att bota smärre infektioner i t.ex. sår.
  2. Gramnegativa bakterier är som regel mer känsliga för penicillin än grampositiva.
  3. Penicillin är ett cidalt antibiotikum.
  4. Antibiotika som blockerar nukleinsyrasyntesen är ofta mycket toxiska, men har dålig selektivitet.
  5. Sulfonamid verkar genom att binda till para-aminobensoesyra (PABA), och därmed förhindra att nukleinsyror bildas.
  6. Polymyxin har ganska dålig selektiv toxicitet, och ges därför bara till patienter med mycket svåra infektioner.
 7. Vilka tre av följande påståenden om skolans favoritbakterier är sanna? (3p)
  1. B. subtilis är mer känslig för methicillin än vad E. coli är.
  2. E. coli är en grampositiv bakterie.
  3. B. subtilis är vanligt förekommande i skämd (dålig) mat.
  4. E. coli orsakar ofta allvarliga hudinfektioner, om de kommer in i sår.
  5. B. subtilis är avlånga till formen.
  6. E. coli är vanligt förekommande i tarmen.

Del II. Frågor som kräver en bild

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Skissera den bakteriella tillväxtkurvan, och ange i figuren de olika tillväxtfaserna. Förklara också med en eller högst två meningar för varje fas, varför den ser ut just så. (5p).

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Beskriv principen för gramfärgning! (3,5p)
 2. Bakteriella infektioner behandlas på olika sätt beroende på vad det är för typ av bakterie. Varför är det inte lämpligt att behandla en bakteriell infektion med både penicillin och ett antibiotikum som hämmar proteinsyntesen (t.ex. kloramfenikol)? Förklara hur de båda antibiotikumen fungerar, och varför detta leder till att det inte är lämpligt. (6p)