Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

6-1. Proteiner är mycket stora molekyler

E-frågor

 1. Vad är en subenhet?
 2. Vad är en
  1. homodimer?
  2. heterodimer?

6-2. Proteiner har många olika biologiska funktioner

E-frågor

 1. Vilken typ av protein är ett
  1. DNA-polymeras?
  2. hemoglobin?
  3. kasein?
  4. ett flagell-protein?
  5. kollagen?
  6. antikroppar?
  7. hormoner?

6-3. Proteiner syntetiseras av ribosomer med RNA som mall

E-frågor

 1. Vad är en ribosom?
 2. Vad är
  1. mRNA?
  2. tRNA?
  3. rRNA?
 3. Vad är
  1. ett kodon?
  2. ett antikodon?
 4. Vad är ribosomens
  1. lilla subenhet?
  2. stora subenhet?
  3. P-plats?
  4. A-plats?
 5. Vad gör enzymet peptidyltransferas?
 6. Vad gör enzymet translokas?
 7. Vad är en polypeptids
  1. aminoterminal?
  2. karboxyterminal?

C-frågor

 1. Förklara varför mRNA-molekylen i eukaryota celler inte kan börja transkriberas direkt efter att den syntetiserats!
 2. Redogör för ribosomens uppbyggnad!
 3. Redogör för
   1. initieringen
   2. elongeringen
   3. translokeringen
   4. termineringen

  i proteinsyntesen (translationen)!

 4. Vilken uppgift har rRNA:t i ribosomen (eventuellt)?

6-4. En del proteiner innehåller andra kemiska grupper än bara aminosyror

E-frågor

 1. Vad är ett s.k. enkelt protein?
 2. Vad är en prostetisk grupp?
 3. Vad kan en prostetisk grupp ha för funktion?
 4. Vad är ett konjugerat protein?

C-frågor

 1. Förklara varför en del proteiner måste innehålla prostetiska grupper!

6-5. Man kan sluta sig till aminosyrasekvensen utifrån DNA-sekvensen

 1. Vad är en öppen läsram (ORF)?

C-frågor

 1. Förklara hur man lyckades ta reda på den första "bokstaven" i den genetiska koden!
 2. Förklara hur man lyckades ta reda på resten av bokstäverna i den genetiska koden!
 3. Hur påverkar en deletionsmutation en ORF?

6-6. Ett proteins aminosyrasekvens kan bestämmas på kemisk väg.

E-frågor

 1. Vad innebär s.k. Edmandegradation?
 2. Vad är en sekvenator?

C-frågor

 1. Redogör med egna ord principen för Edmandegradation!
 2. Förklara varför man inte kan sekvenera långa polypeptidkedjor direkt med hjälp av Edmandegradation!

A-frågor

 1. Redogör med strukturformler för Edman-degradation!
 2. Redogör för hur man genom att klyva en polypeptid med olika metoder kan sekvenera ett helt protein!

6-7. Ett proteins funktion beror på aminosyrasekvensen

E-frågor

 1. Vad är ett proteins
  1. primärstruktur?
  2. sekundärstruktur?
  3. tertiärstruktur?
  4. kvartärstruktur?
 2. Vad innebär det att ett protein är polymorft?

C-frågor

 1. Vad finns det för "bevis" för att ett proteins funktion beror på aminosyrasekvensen?

6-8. Proteinerna hålls huvudsakligen samman i sin tredimensionella struktur med hjälp av svaga intermolekylära krafter

E-frågor

 1. Vilka olika krafter (bindningstyper) håller samman ett protein?
 2. Vilken typ av aminosyror hittar man oftast
  1. på ytan av proteiner?
  2. i proteinets centrum?
 3. Vad är en disulfidbrygga?

C-frågor

 1. Förklara varför förekomsten av en hydrofil aminosyra i ett proteins centrum, riskerar destabilisera hela strukturen!
 2. Vad händer när man denaturerar ett protein?
 3. Varför är dentaureringen av proteiner ofta irreversibel?