Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Tid: 20 minuter.

Lycka till!

/Magnus

Del I. Korsvarsfrågor

Endast ett kort svar (1-2 meningar behövs). Skriv svaret direkt på detta papper.

 1. Vad är en subenhet? (2p)
 2. Vilken typ av protein är ett (välj mellan Enzym, Transportprotein, Näringsprotein, Kontraktila/motila protein, Strukturprotein, Försvars-/attackprotein, Regulatoriskt protein och Övrigt protein)...
  1. DNA-polymeras? (1p)
  2. hemoglobin? (1p)
  3. ett flagellprotein? (1p)
  4. en antikropp? (1p)
 3. Vad är en ribosom? (2p)
 4. Vad är det för skillnad på mRNA och tRNA? (2p)
 5. Vad är ett kodon? (1p)
 6. Vad är en polypeptids aminoterminal? (2p)
 7. Vad är det för skillnad på ett proteins sekundär- och tertiärstruktur? (2p)