Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Tid: 75 minuter.

Lycka till!

/Magnus

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller några meningar)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad är ett ribozym? (1p)
 2. Den kodande DNA-strängen i en viss gen ser ut såhär:

  3'-ATGCATTTGCGC-5'

  Hur ser den resulterande RNA-strängen ut, när genen transkriberas? (2p)

  1. 5'-TACGTAAACGCG-3'
  2. 5'-CGCGUUUACGUA-3'
  3. 5'-AUGCAUUUGCGC-3'
  4. 5'-UACGUAAACGCG-3'
  5. 5'-GCGCAAAUGCAU-3'

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Redogör för syntesen av RNA-molekylen! I din redogörelse skall (åtminstone) följande begrepp finnas insatta i ett relevant sammanhang: elongering, exon, initiering, intron, konsensus­sekvens/er, promotor, RNA-polymeras, splitsning, terminering, transkriptionsbubbla (öppet komplex). Rita gärna en bild för att hjälpa till att förklara! (12p)

  Observera att för full poäng räcker det inte med att du bara förklarar orden ovan. Du måste även redogöra för hur RNA-molekylen syntetiseras (precis som det står i frågan).

 2. För att kunna tillverka aminosyran tryptofan, behöver E. coli-cellen fem olika proteiner (enzymer) som samverkar för att bygga ihop aminosyran av vissa utgångsämnen. Dessa fem proteiners gener (E, D, C, B och A) är samlade i det s.k. trp-operonet. I operonet ingår också en promotor, en operator, samt en konstitutivt uttryckt repressorgen (som kodar för en repressor, trp-repressorn). Operatorn är helt innesluten i promotorn, repressorgenen sitter uppströms om promotorn, och generna E-A sitter nedströms om promotorn (i den ordningen). Trp-repressorn aktiveras (d.v.s. dess förmåga att binda till DNA ökar) om det binds in tryptofan till den.

  Rita en bild (eller flera!) och förklara med hjälp av den/dem vad som händer med Trp-operonet om cellens förråd på tryptofan börjar ta slut resp. är större än "nödvändigt", och hur det i sin tur påverkar halten tryptofan i cellen (d.v.s. hur halten tryptofan i cellen regleras)! (6p)