Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Ni har valt kursen Bioteknik – men vet ni egentligen vad den kommer att innehålla?

Bioteknik är egentligen ett väldigt vitt begrepp, som kan innehålla allt från brödbak, ölbryggning och matlagning till  livsmedelskemi, biokemi, molekylärbiologi och medicin. Enligt skolverkets definition ska vi på kursen i Bioteknik dock fokusera mest på de biologiskt aktiva makromolekylerna och hur man arbetar med dem.

Ert fördjupningsarbete

Ni kommer att delas in i grupper om 2-3 personer.

Ert fördjupningsarbete ska försöka besvara frågan, "Varför är Bioteknik intressant?" Detta ska ni göra genom att välja en gren av allt inom Bioteknik, presentera den och argumentera för varför just er valda gren är intressant. Välj med omsorg, för er valda gren kommer ni att arbeta med under hela kursen.

Hur gör man detta?

Jag har särskilda instruktioner för hur man gör riktigt bra inlämningsuppgifter. Jag går igenom dem med er på lektionen, men läs dem ändå, och ha dem i åtanke när ni jobbar med ert fördjupningsområde.

I korthet gör man såhär:

  1. Allmän informationssökning
  2. Bestäm fokus
  3. Läs med pennan i hand
  4. Dra en slutsats (gör en diskussion)
  5. Skriv och slutför arbetet

Presentation

Ni ska göra poster, som presenterar just er valda gren av Life Science. Instruktioner för hur man gör en bra poster finns i boken "Projektarbete 100p – Experimentboken" (du som är min elev kan hämta instuktionerna på den här länken).

Postrarna ska vara gjorda i Powerpoint och skrivas ut på 3x3 A4-papper i porträttformat. De nio utskrivna papprena ska sedan klistras samman till en enda poster, så som bilden nedan visar.

Hu man gör en 3x3-poster

Jag kan skriva ut i svartvitt på skolan åt er, men vill ni ha det gjort i färg, måste ni ordna med detta på egen hand.

När ni har gjort era postrar, ska vi ha en liten postersession, där ni presenterar era respektive arbeten. Hur en postersession kan gå till finns också beskrivet i "Projektarbete 100p – Experimentboken" (du som är min elev kan läsa beskrivningen på den här länken). Det blir kul! Cool

Betygssättning

Era postrar + er presentation av den kommer inte att betygssättas med betygen F, E, C eller A.

Betyget E

Ni presenterar er valda gren översiktligt, och presenterar 1-2 argument för att denna gren är intressant.

Betyget C

Ni presenterar er valda gren med visst djup, och presenterar 2 eller flera argument för varför denna gren är intressant. Argumenten är nyanserade med fakta från andra delar av Life Science.

Betyget A

Ni presenterar er valda gren nyanserat och välformulerat. Ni presenterar 2 eller flera argument för varför denna gren är intressant. Argumenten är nyanserade med fakta från andra delar av exempelvis Life Science, annan vetenskap, samhället i stort och egna erfarenheter.

Resten av kursen

Ni kommer att få fördjupa er ytterligare under kursens gång inom det område ni valde att arbeta med. Hur det kommer att bli, meddelar jag så småningom... Cool