Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

E. coli-bakterier utstrukna på en odlingsplatta med näringsagar.

Inledning

Vid allt mikrobiologiskt arbete är det viktigt att man kan arbeta sterilt, så att ens försök inte kontamineras. I denna laboration skall du lära dig dels hur man arbetar sterilt på laboratoriet, och dels hur man gjuter agarplattor, som man sedan kan odla bakterier på.

Tid för detta

Laborationen tar c:a 30 minuter att genomföra.

Material

Varje grupp behöver

 • Schott-flaska med autoklaverad NA
 • 2-3 sterila petriskålar i plast
 • Märkpenna
 • Brännare/spritlampa
 • Handskydd

Gemensamt behövs

 • Mikrovågsugn

Gör såhär

 
 1. Märk petriskålarna med dina initialer, dagens datum och innehåll (NA).
 2. Sterilisera arbetsytan med ytdesinfektionsmedel
 3. Tänd brännaren/spritlampan
 4. Se till att korken på Schott-flaskan är ordentligt åtskruvad. Smält sedan agarn i mikrovågsugnen.
 5. När agarn är smält, öppna korken mycket försiktigt. Het ånga strömmar ut, och kan skålla dig om du öppnar flaskan för häftigt.
 6. Sätt petriskålen så nära brännaren/spritlampan som möjligt
 7. Skruva av korken på Schott-flaskan helt
 8. Flambera flaskans mynning genom att föra den in i lågan några gånger.
 9. Öppna locket på petriskålen och häll på agar, så att bottnen täcks.
 10. Lägg på locket igen, så fort som möjligt.
 11. Ställ petriskålen åt sidan, så att agarn får stelna.
 12. När alla i gruppen har gjutit varsin agarplatta, släck brännaren/spritlampan, och torka av arbetsytan med ytdesinfektionsmedel igen.

Observera

 • Även om tillverkaren av Schott-flaskor säger att flaskorna är så pass hållbara att det går att ha korken väl åtskruvad i mikrovågsugnen, så har det hänt att trycket ändå blivit så högt att flaskan exploderat. Försiktighet krävs alltså, och håll noga koll på flaskan under uppvärmningen!
 • Om man vill undvika den heta ångan, kan man låta locket vara öppnat något medan man har den i mikron. Då måste man dock kolla den hela tiden, så att det inte börjar koka över alldeles.
 • Om agarn i flaskan stelnar medan ni håller på och ska hälla upp i agarplattor, så ställ in den en stund i mikron igen.

Riskanalys

Laborationen är måttligt riskfylld. Det finns risk för brännskador. Dessa behandlas med omedelbar kyla (kallt vatten, gärna is) i minst 20 minuter.

Laborationen utförs med öppen låga. Ge akt på var brandfilt, nöddusch etc. är belägna.