Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Bioteknik

Administration

Laddningsfärger

Bromfenolblå, 100 ml, 10×

För separation av DNA-fragment med agarosgelelektrofores. Receptet ger en laddningsfärg som ska spädas 10 gånger. Det betyder att man exempelvis tillsätter 2,2 μl laddningsfärg till 20 μl DNA-lösning innan man applicerar sitt prov på gelen. Bromfenolblått vandrar i en agarosgel med en hastighet som motsvarar ungefär 300 bp.

  1. Lös 50 g sukros i 60 ml avjonat eller destillerat vatten.
  2. Tillsätt 5 ml 5%-igt bromfenolblått och 1 ml 1 M TRIS pH 8,0.
  3. Rör om tills allt löst sig.
  4. Späd upp till 100 ml med avjonat eller destillerat vatten.
  5. Förvara i rumstemperatur.

Orange G, 100 ml, 10×

För separation av DNA-fragment med agarosgelelektrofores. Receptet ger en laddningsfärg som ska spädas 10 gånger. Det betyder att man exempelvis tillsätter 2,2 μl laddningsfärg till 20 μl DNA-lösning innan man applicerar sitt prov på gelen. Orange G vandrar i en agarosgel med en hastighet som motsvarar knappt 50 bp.

  1. Lös 0,50 g Orange G i 60 ml avjonat eller destillerat vatten.
  2. Tillsätt 50 g sukros och 1 ml 1 M TRIS pH 8,0.
  3. Rör om tills allt löst sig.
  4. Späd upp till 100 ml med avjonat eller destillerat vatten.
  5. Förvara i rumstemperatur.

Reducerande provbuffert (20 ml, 4×)

För separation av proteiner med PAGE. Om man vill ha en icke-reducerande provbuffert, byter man ut 2-merkaptoetanolen mot avjonat eller destillerat vatten. Bufferten skall spädas 1+3 innan man använder den.

  1. Blanda
    1. 5 ml 1 M TRIS-HCl pH 6,8
    2. 4 ml 100%-ig 2-merkaptoetanol
    3. 8 ml 100%-ig glycerol
    4. 1,84 g SDS
    5. 0,8 ml 5%-igt bromfenolblått
  2. Tillsätt avjonat eller destillerat vatten upp till 20 ml
  3. Förvara i rumstemperatur

 

   

Också intressant: