Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

LB (Luriabuljong)

Luriabuljong och luriaagar.Luriabuljong och luriaagar.Luria-agar är ett vanligt förekommande odlingsmedium. Det används för att odla bakteriestammar som inte växer bra på NB.

 1. Lös
  1. 10,0 g trypton
  2. 5,0 g jästextrakt
  3. 5,0 g NaCl
  i 1000 ml destillerat eller avjonat vatten
 2. Autoklavera lösningen så snart som möjligt.
 3. Den autoklaverade lösningen kan förvaras i en lufttät behållare i kylskåp i åtminstone sex månader.

LA (Luriaagar)

 
 1. Blanda
  1. 10,0 g trypton
  2. 5,0 g jästextrakt
  3. 5,0 g NaCl
  4. 10,0 g agar
  i 1000 ml destillerat eller avjonat vatten
 2. Värm tills all agar smält, och du fått en homogen lösning.
 3. Autoklavera lösningen så snart som möjligt.
 4. Den autoklaverade agarn kan förvaras i en lufttät behållare i kylskåp i åtminstone sex månader.