Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Dessa lösningar bereds i förväg, och används några av de övriga recepten.

Bromfenolblått, 5%

 1. Lös 2,5 g bromfenolblått i 40 ml avjonat eller destillerat vatten
 2. Tillsätt avjonat eller destillerat vatten upp till 50 ml
 3. Förvara i rumstemperatur.

EDTA (0,5 M, 100 ml)

 1. Lös 18,6 g EDTA (dinatriumsaltet; M = 372,24 g/mol) i 80 ml avjonat eller destillerat vatten.
 2. Justera pH till 8,0 genom att långsamt tillsätta NaOH-pastiller. Ungefär 2,2 g NaOH behövs.
 3. Rör om kraftigt, helst med magnetomrörare. EDTA:n löser sig inte förrän pH nått 8,0 eller mer.
 4. Tillsätt vatten upp till 100 ml.
 5. Förvara i rumstemperatur.

Kaliumacetat (5 M, 200 ml)

 1. Lös 98,1 g kaliumacetat (KCH3COO) i 160 ml avjonat eller destillerat vatten.
 2. Tillsätt vatten upp till 200 ml
 3. Förvara i rumstemperatur

SDS (natriumdodecylsulfat, 10%, 100 ml)

 1. Lös 10 g SDS (electrophoresis grade) i 80 ml destillerat eller avjonat vatten
 2. Tillsätt destillerat eller avjonat vatten upp till 100 ml.
 3. Filtrera genom filterpapper
 4. Förvara i rumstemperatur.

TRIS pH 6,8 (1 M, 100 ml)

 1. Lös 12,1 g TRIS-HCl i 80 ml avjonat eller destillerat vatten
 2. Justera pH till 6,8
 3. Tillsätt vatten upp till 100 ml
 4. Förvara i rumstemperatur

TRIS pH 8,0 (1 M, 100 ml)

 1. Lös 12,1 g TRIS i 80 ml avjonat eller destillerat vatten
 2. Justera pH till 8,0
 3. Tillsätt vatten upp till 100 ml
 4. Förvara i rumstemperatur