Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Omflyttning av genetisk information inom eller mellan DNA-molekyler kallas DNA-rekombination.

DNA-rekombination delas in i tre olika klasser

Homolog rekombination

  • Mellan två DNA-molekyler med en stor del likadana (homologa) DNA-sekvenser

Plats-specifik rekombination

  • Sker endast på specifika platser, vid specifika DNA-sekvenser, i DNA-molekylen

Barbara McClintock. Barbara McClintock. DNA-transposition

  1. Ett kort DNA-segment, som faktiskt har förmågan att flytta från en plats i en kromosom till en annan i samma kromosom.
  2. Dessa "hoppande gener" (transposoner) upptäcktes av Barbara McClintock (se bild till höger) på 1940-talet.
  3. Har eventuellt spelat stor roll vid evolution. Mer om detta senare!

All rekombination sker troligen under bildning av ovanliga DNA-strukturer

DNA-molekylerna lägger intill varandra, så att liknande sekvenser ligger intill varandra

Möjligen bildas tri- eller quadriplexar av DNA-strängarna

Homolog rekombination

Sker under meios i eukaryota könsceller

Överkorsning i två eukaryota delningskromosomerÖverkorsning i två eukaryota delningskromosomer. Överkorsning i två eukaryota delningskromosomer (förtydligat). Överkorsning i två eukaryota delningskromosomer (förtydligat).

Sker efter konjugation eller direkt efter replikation under celldelningen hos prokaryota celler

Man har hittills funnit att homolog rekombination har minst tre funktioner:

 
  1. Den bidrar till den genetiska spridningen i en population;
  2. Den bidrar till ordningen vid separationen av delningskromosomer vid meiosen; och
  3. Den bidrar till reparation av olika typer av skador på DNA

Dessutom kan man använda homolog rekombination i vissa biotekniska metoder. Mer om detta senare! 😊

Troligtvis är reparationen av DNA-skador den viktigaste funktionen för homolog rekombination (för cellen).