Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kom ihåg, virus är obligata intracellulära parasiter.

Därför måste de in i en värdcell för att kunna föröka sig.

Sju steg till virusförökning

  1. Adsorption – "fastna" på värdcellen
  2. Passage – ta sig in i värdcellen
  3. Avkapsling – släppa lös nukleinsyran
  4. Replikation – göra nya kopior av nukleinsyran
  5. Proteinsyntes – göra nya proteiner som viruset behöver
  6. Sammansättning – nya virioner tillverkas
  7. Frisläppande

1. Adsorption

Växtvirus

kommer alltid in i värdväxten via skador på cellväggen (i sin tur ofta orsakade av insekter).

Animala virus

Tar in via ytspecifika receptorer antingen på kapsiden eller membranhöljet.

Dessa specifika receptorer medför också att virusen är art- eller värdspecifika!

Fager

Kommer in bakteriecellen via en ganska komplicerad mekanism - rita denna!

2. Passage (animala virus)

Endocytos

Viruset "äts upp" av värdcellen

Väl i värdcellen, tar viruset kontrollen

Endocytos av virusEndocytos av virus

Direkt fusion

Direkt fusion av membranförsedda virusDirekt fusion av membranförsedda virus. Membranförsedda virus

Virusets membran smälter samman med värdcellens membran

Nukleokapsiden kommer in i cellen.

3. Avkapsling

Kapseln bryts ned, virusets arvsmassa "släpps lös".

  • Värdcellens egna proteaser är förmodligen ansvariga

Förekommer endast hos de som kommer in i cellen som hela virioner, d.v.s. växtvirus samt de flesta animala virusen.