Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

"Varför måste vi läsa mikrobiologi?"

Mikroorganismernas relativa storlek. Mikroorganismernas relativa storlek. Mikroorganismer = redskap

Mikroorganismer

Små (pyttesmå!) organismer

Särskilt intressanta för oss:

 1. virus
 2. bakterier
 3. mikrosvampar

Bakterier

Tre grupper

Kulformiga (kocker), som exempelvis Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes.Streptococcus pyogenes.

Stavformiga, som exempelvis Bacillus subtilis

Bacillus subtilis. Bacillus subtilis.

Spiralformade, som exempelvis Spirillum volutans.

Spiriller i vattenprov.Spiriller i vattenprov.

Bakterie-DNA

Rita upp en schematisk bakterie

En schematisk bakterie. En schematisk bakterie.

Kromosomen

Ringformad

Ofta fäst i cellmembranet

Nukleoid

 1. Det område i cellen, där kromosomen råkar befinna sig

Plasmider

Plasmider. Plasmider. Också ringformade

Mycket mindre än kromosomen

Flyter runt i cytoplasman

Eget "liv"

 1. Replikeras fritt, ej nödvändigtvis samtidigt med kromosomen
 2. Kopietal = antal plasmider i en cell

Plasmider bär på extra gener - "extraegenskaper" eller "super powers". Exempel:

 1. Gener för antibiotikaresistens
 2. Gener för kvävefixering
 3. Gener för produktion av av särskilda gifter, s.k. exotoxiner
 4. Gener för produktion av s.k. F-pili

P-pili på en E. coli-bakterie. P-pili på en E. coli-bakterie.

Pili (sing. pilus; latin för hår(strå))

Pili = infästningsorgan

P-pili fäster till underlaget – håller fast bakterien

F-pili fäster till andra bakterier

 1. "F" i F-pili står för "Fertility" = fruktbarhet.
 2. Genom dessa kan plasmider – och därmed "super powers" – överföras till andra bakterier!
 3. Detta är "bakteriesex"! 😉
  • Därför kallas F-pili ibland för "sex-pili"