Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

ProkaryoteConjugationVertikal och horisontell spridning

Vertikal spridning = från modercell till två dotterceller

Vid ökad användning av antibiotika, ökar andelen resistenta bakterier p.g.a. vertikal spridning

Horisontell spridning = överföring från en bakterie till en annan

Tre varianter

  1. Konjugation
  2. Transduktion
  3. Transformation

Konjugation mellan två bakterierKonjugation mellan två bakterier

Konjugation

Bakteriesex!

Sker via F-pili

Genen för F-pili sitter på en plasmid

Genom F-pilin kan en plasmid kopieras och överföras till en annan bakterie

  1. Både F-pili-plasmiden och annan plasmid kan överföras
  2. Genen för antibiotikaresistens sitter på plasmid

Transduktion

Virus (bakteriofager) för över genetiskt material mellan två bakterier

Bakteriofager (fager) är virus som infekterar bakterier

Virusets DNA kan sättas samman med bakteriens

När nya virus produceras, kan viruset få med sig en del av bakteriens DNA

Detta bakterie-DNA kan överföras till nya bakterier

Transformation

Bakteriell transformationBakteriell transformation

En bakterie dör, släpper ifrån sig DNA

Andra bakterier kan plocka upp fritt (extracellulärt) DNA

Sker vanligen om bakterien är "stressad"

Bakterien som plockar upp DNA:t får nya egenskaper – den blir transformerad

'Stressad' bakterie"Stressad" bakterie.