Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vad är ett virus?

Virus = obligata intracellulära parasiter

"Obligat" = tvunget

"Intracellulära" = inne i cellen

"Parasit" = parasit! 😎

Alltså; virus är parasiter som endast kan leva inne i andra celler

Har alltid

Nukleinsyra

Skyddande proteinhölje

Har ibland

Skyddande membran

Enstaka enzymer

Har aldrig

Egen metabolism (ämnesomsättning)

Är virus levande?

Ja!

Virus?Virus? Eftersom de kan dirigera sin egen replikation, när de väl kommit in i en värdcell.

Men...

Nej!

Eftersom de inte har någon egen metabolism alls.

Allt beror på hur man definierar "liv"...

Oftast betraktar man dock virus som icke-levande.

Hur ser virus ut?

Som sagt...

Alla virus har:

Hur ett influensavirus är uppbyggtHur ett influensavirus är uppbyggt. Nukleinsyra (genetiskt material). Detta kan vara

 1. DNA eller RNA
 2. Dubbelsträngat eller enkelsträngat
 3. Cirkulärt eller linjärt

Skyddande proteinhölje (kapsid, proteinkapsid)

 1. Kapsomerer bygger upp kapsiden
 2. Nukleinsyra + proteinkapsid → nukleokapsid

En del virus har:

Membranliknande hölje

 1. "Knyckt" från värdcellen
  • Mycket vanligare hos animala virus än växtvirus eller bakteriofager
 2. Skyddar viruset från värdorganismens immunsystem
 3. Höljet funkar som kamouflage

Enzymer

 1. En del virus behöver enzymer som sätter igång hela "produktionsapparaten", och som inte finns hos värdorganismen
 2. Enda lösningen är att bära med det själv!

Hur ser virus ut?

Ett schematiskt polyedriskt virusEtt schematiskt polyedriskt virus.

Polyedriska (mångsidiga)

T.ex. som en tjugosidig tärning (ikosaeder)

Exempel: Många animala virus

Helixformade

En spiral av nukleinsyra

Kapsomerer skyddar nukleinsyran

Exempel: Tobaksmosaikviruset (ett växtvirus)

Ett schematiskt binalt virus (bakteriofag). Ett schematiskt binalt virus (bakteriofag). Tobaksmosaikviruset är ett helixformat virus. Tobaksmosaikviruset är ett helixformat virus.

Binala

Tvådelade: Ett huvud och en svans ("månlandare")

Nukleinsyran finns i huvudet

Svansen fäster till värdcellen

Nukleinsyran skjuts in i värdcellen genom svansen

Exempel: Bakteriofager