Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

4. Replikation

En del virus

Har ett eget nukleinsyrapolymeras fasthakat vid nukleinsyran.

Detta sköter den första replikeringen av arvsmassan

Därefter tar värdcellens syntesmaskineri över

Andra virus (de flesta)

Är helt beroende av värdcellens syntesmaskineri.

ssDNA-virus

Replikation genom ''rolling circle''-mekanism. Först görs en komplementär DNA-sträng

Det dubbelsträngade DNA:t cirkulariseras

DNA:t replikeras genom "rolling circle"-mekanism

En av DNA-strängarna förstörs innan viruspartiklarna sätts samman.

dsDNA-virus

Replikeras via "rolling circle"-mekanism

dsRNA-virus

Replikeras ungefär som dsDNA-virus

ssRNA-virus

Antingen:

  1. Den ursprungliga RNA-strängen kopieras
  2. Det bildas dsRNA, som sedan replikeras som dsRNA-virus

Eller (hos retrovirus):

  1. Den ursprungliga RNA-strängen översätts till DNA via ett så kallat omvänt transkriptas.
    • Fråga eleverna, varför tror de att det kallas omvänt transkriptas?
  2. Den nu bildade DNA-strängen bildar mall för ytterligare en (komplementär) DNA-sträng
  3. Det nu bildade dsDNA:t kan integreras i värdcellens genom
    • Det kallas då provirus.

En del anser att så mycket som 5-10% av arvsmassan hos djur har sitt ursprung i provirus!

5. Syntes av virusspecifika proteiner

Transkription av virusets DNA (eller, i förekommande fall, RNA) till mRNA

Translation av mRNA till protein

6. Sammansättning

Proteinkapsomererna bildar en komplett kapsid

Sker ofta helt spontant

7. Frisläppande

Kan ske på två olika sätt:

Virus släpps fria via lysis Lysis (cellmembranet brister)

Autolys (cellen dödas, därmed släpps virusen ut)

Exocytos

Viruset transporteras ut gradvis

Avknoppas från cellmembranet - får därmed med sig ett membranhölje!

Virus släpps ut via exocytos