Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Palindrom

Språkliga palindrom

Ska kunna läsas framlänges lika bra som baklänges

"Anna", "Naturrutan", "Galna anlag", "I Reval sitta ni alla i natt i slaveri" o.s.v.

DNA-palindrom

Ska också kunna läsas lika bra framlänges som baklänges.

  • Men kom ihåg: DNA-molekylen läses endast av i 3'→5'-riktning

Därför är

3'-TTAGCACGTGCTAA-5'

ett palindrom. Varför? Jo, titta vad som händer om vi sätter på den komplementära strängen också (kom ihåg att DNA-molekylen är antiparallell!):

3'-TTAGCACGTGCTAA-5'
5'-AATCGTGCACGATT-3'

Om man läser av den undre strängen i 3'→5'-riktning blir det exakt samma som om man läser av den övre i 3'→5'-riktning!

Palindrom kan ge upphov till hårnålsöglor i enkelsträngat RNA (och DNA)

 

Titta på följande RNA-sträng (enkelsträngad):

3'-CCGGAAAACCGG-5'

Den kan "kröka tillbaka" och baspara med sig själv (adenin-baserna ingår inte i basparningen):

3'-CCGGaa
5'-GGCCaa

Hårnålsöglor kan ge upphov till viktiga strukturer

tRNA har en viktig funktion i proteinsyntesen

Innehåller tre hårnålsöglor

Ger tRNA-molekylen en mycket speciell struktur

tRNA(phe) från jäst, Saccharomyces cerevisiae. tRNA(phe) från jäst, Saccharomyces cerevisiae. tRNA från Saccharomyces cerevisiae. tRNA från Saccharomyces cerevisiae.

  • Utan denna struktur fungerar inte tRNA-molekylen som den ska!

Restriktionsenzymer

Repetition från Biologi 1: Vad är ett enzym?

Ett protein, som kan katalysera en viss reaktion = påskyndar en viss reaktion, utan att själv förbrukas

Restriktionsenzymer "klipper" i DNA

På kemiska: Restriktionsenzymer katalyserar klyvningen av DNA på specifika ställen

Dessa ställen kallas klyvningsställen.

Klyvningsställena är palindromer!

Olika restriktionsenzymer har olika klyvningsställen.

Exempel

  • EcoRI: 5'-G^AATTC-3' (klibbig ände)
  • BamHI: 5'-G^GATCC-3' (klibbig ände)
  • HindIII: 5'-A^AGCTT-3' (klibbig ände)
  • ThaI: 5'-CG^CG-3' (trubbig ände)

Stereoskopisk bild av BamHI, komplexbundet med DNA. Stereoskopisk bild av BamHI, komplexbundet med DNA.

Mutationer

DNA kan utsättas för angrepp

Livsviktigt att skadorna kan repareras!

Deaminering av cytosin

Deaminering av cytosin. Deaminering av cytosin. Cytosin kan spontant omvandlas till uracil

Den felaktiga uracilen kan bytas ut direkt!

  • Uracil ska ju bara finnas i RNA
  • Om det plötsligt finns ett U i DNA-molekylen, "vet" cellen att det borde vara ett C!

Om cytosinet deamineras, kan ett GC-par bytas ut mot ett AT-par.