Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En del proteiner innehåller bara aminosyror

Chymotrypsin. Chymotrypsin. Proteiner som bara innehåller aminosyror kallas "enkla" proteiner

Exempel:

Kymotrypsin

Ribonukleas

Många proteiner innehåller mer än bara aminosyror

Ribonukleas ARibonukleas A. En eller annan icke-aminosyra är bunden (konjugerad) till proteinet

  • Kan vara både kovalent och icke-kovalent bunden till proteinet

Den icke-aminosyra som är konjugerad till proteinet kallas den prostetiska gruppen.

  • Proteiner kan ha mer än en prostetisk grupp.
  • Den prostetiska gruppen är ofta mycket viktig för proteinets biologiska funtkion.

Proteiner som innehåller prostetiska grupper kallas för konjugerade proteiner.

Myoglobin från kaskelot, Physeter catodon. Myoglobin är ett syrebindande protein, som lagrar syre i musklerna. Syret binder till Fe2+-jonen (grå), som sitter i hemgruppen (röd). En sulfatjon (gul/röd) ingår i strukturen. Hemgruppen och Fe2+-jonen är prostetiska grupper som också ingår i hemoglobin, som transporterar syre i blodet. Det är hemgruppen som ger blodet och musklerna dess röda färg. PDB-id: 1mbo.Myoglobin från kaskelot, Physeter catodon. Myoglobin är ett syrebindande protein, som lagrar syre i musklerna. Syret binder till Fe2+-jonen (grå), som sitter i hemgruppen (röd). En sulfatjon (gul/röd) ingår i strukturen. Hemgruppen och Fe2+-jonen är prostetiska grupper som också ingår i hemoglobin, som transporterar syre i blodet. Det är hemgruppen som ger blodet och musklerna dess röda färg. PDB-id: 1mbo.

Konjugerade proteiner kan vara:

 

Lipoproteiner

Innehåller fetter av något slag

Exempel

β1-lipoprotein i blod

Glykoproteiner

Innehåller sockergrupper av något slag

Exempel

Immunoglobuliner

Metalloproteiner

Innehåller en metalljon av något slag

Exempel

Alkoholdehydrogenas (innehåller en zinkjon) (se nedan).

Alkoholdehydrogenas från häst. Alkoholdehydrogenas oxiderar etanol till etanal. På bilden ses etanolmolekylen (ljusblå) interagera med en zinkjon (gul) och den prostetiska gruppen PAD (röd) i proteinets aktiva centrum. Alkoholdehydrogenas är en homodimer, d.v.s. det består av två identiska enheter, somi denna bilden färgats gröna resp. blå. PDB-id: 1adc.Alkoholdehydrogenas från häst. Alkoholdehydrogenas oxiderar etanol till etanal. På bilden ses etanolmolekylen (ljusblå) interagera med en zinkjon (gul) och den prostetiska gruppen PAD (röd) i proteinets aktiva centrum. Alkoholdehydrogenas är en homodimer, d.v.s. det består av två identiska enheter, somi denna bilden färgats gröna resp. blå. PDB-id: 1adc.