Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Molekylärgenetikens centrala dogmMolekylärgenetikens centrala dogm. Kom ihåg: Molekylärgenetikens centrala dogm: DNA ska föra arvet vidare, och vara mall för proteiner.

När nytt protein syntetiseras med mRNA som mall, kallas det för translation. Vi ska nu titta närmare på hur translationen går till!

Det finns tre huvudaktörer i translationen:

 
  1. mRNA - bär på informationen från DNA-molekylen
  2. tRNA - bär på aminosyror, som ska kopplas ihop till protein
  3. ribosomen - innehåller rRNA, sköter hela proteinsyntesen.

Ribosomen

Består av en liten (30S) och en stor (50S) subenhet

  • "S" är sedimentationsenhet eller Svedbergenhet

I ribosomen finns det två platser, där det kan sitta en tRNA-molekyl: P-platsen och A-platsen

  • P-plats: Här sitter en tRNA-molekyl med det växande Proteinet
  • A-plats: Här kommer det in nya tRNA-molekyler med Aminosyra som ska kopplas på på resten av proteinet.

Initiering (start) av translationen

Vi tittar på ett stycke mRNA med sekvensen 5'-AUGUUCUGGCAGUAG-3'

Translationen startar med att ribosomens lilla subenhet binder till mRNA

Initiering av translationenInitiering av translationen.

Ribosomens P-plats binder över kodonet AUG

  • Det första kodonet att translateras är alltid AUG hos eukaryoter.

En tRNA-molekyl med aminosyran N-formylmetionin (fMet-tRNA) har ett antikodon (UAC) som passar med kodonet AUG

  • fMet-tRNA basparar med kodonet AUG

Stora subenheten binder till alltsammans

I stora subenhetens P-plats kommer det växande proteinet att finnas. I A-platsen kommer nya aminosyror att läggas till.

Elongering (förlängning) av aminosyrakedjan

Elongering: Phe-tRNA anländer till A-platsenElongering: Phe-tRNA anländer till A-platsen.

En tRNA med påkopplad Aminosyra (Phe, fenylalanin) kommer in till A-platsen.

mRNA-molekylens kodon UUC kodar alltså för aminosyran Phe (fenylalanin)

  • Phe-tRNA, med antikodonet AAG, basparar med kodonet UUC

Metionin binder till fenylalaninMetionin binder till fenylalanin.

Den föregående aminosyran (fMet) släpper från sin tRNA-molekyl, binder istället till Phe

Ribosomen flyttar sig en triplett framåtRibosomen flyttar sig en triplett framåt.

Ribosomen flyttar sig en triplett framåt (i 5'→3'-riktning).

  • Den växande aminosyrakedjan (proteinet) finns nu på P-plats

En ny tRNA-molekyl med påkopplad aminosyra (i det här fallet Trp (tryptofan)) kan komma in på A-plats

Terminering (avslutning) av proteinsyntesen

Hela elongeringsproceduren upprepas till ett stoppkodon translateras!

Translationen terminerasTranslationen termineras.

Nästa kodon i sekvensen är UAA - kodar för stopp!

En släppfaktor binder till mRNA

När translationen avslutats (terminerats) kan antingen mRNA-molekylen användas igen, eller klippas upp i sina beståndsdelar av enzymet RNas.När translationen avslutats (terminerats) kan antingen mRNA-molekylen användas igen, eller klippas upp i sina beståndsdelar av enzymet RNas.

Allt släpper från vartannat

mRNA återanvänds och translateras till ytterligare ett protein eller degraderas av RNas

OBS!

I mitt enkla exempel här bildas bara ett protein med tre aminosyror – vanligtvis är de mycket längre än så!

Proteinsyntesen