Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Allt RNA, med undantag för det RNA man hittar hos vissa virus, härstammar från information som lagrats i DNA-molekylen.

Under en process som kallas transkription skrivs informationen i DNA om till RNA.

Det finns åtminstone sex typer av RNA

tRNA-molekyl från Saccharomyces cerevisiae. tRNA-molekyl från Saccharomyces cerevisiae.

1. mRNA (eng. messenger RNA, budbärar-RNA)

Detta RNA översätts så småningom till protein under translationen.

2. tRNA (eng. transfer RNA, överförar-RNA)

Detta RNA läser av informationen i mRNA, och överför en korrekt aminosyra till det växande proteinet

3. rRNA (ribosomalt RNA)

 

Detta RNA ingår som en viktig del i ribosomerna, som styr hela translationen.

4. siRNA (eng. small interfering RNA, interfererande RNA)

Dubbelsträngat, 20-25 baser långt.

Detta RNA har en reglerande funktion i cellen. Genom att interferera med (störa) mRNA kan siRNA hindra att mRNA-molekylen translateras och göra att det bryts ner fortare.

5. lincRNA (lncRNA)

Längre än 200 baser långt.

I den här typen av RNA står "linc" för long intergenic non-coding, vilket betyder att det är RNA som långt, men ändå inte kodar för något protein. lincRNA har också, såvitt man vet, reglerande funktioner vid transkriptionen.

6. Övrigt RNA

Dessutom finns det en mängd annat RNA, vilket huvudsakligen består av förstadier till de andra huvudgrupperna.

RNA-syntes

RNA-syntes (transkription) liknar replikation av DNA i det att det

  • endast sker i 5'→3'-riktning
  • kräver en mall i form av DNA

Med det skiljer sig från replikation av DNA i det att det

  • Inte kräver en primer
  • Vid replikation skall hela genomet kopieras, men vid transkription är det bara en liten del som skall skrivas om till RNA.

RNA-syntesen kan med beskrivas med följande kemiska formel:

\[{\sf \underbrace{(\text{NMP})_n}_{\text{RNA}} + \text{NTP} \xrightarrow{\text{[RNA-polymeras]}} \underbrace{(\text{NMP})_{n+1}}_{\text{förlängt RNA}} + \text{PP}_i}\]

Under transkriptionen läser RNA-polymeraset av den ena av DNA-strängarna, som kallas mall-strängen.

RNA-nukleotider basparas med nukleotiderna i DNA:t, och kopplas på 3'-OH-gruppen på den växande RNA-strängen.

Principen för RNA-syntes (transkription)Principen för RNA-syntes (transkription).