Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Promotorer

RNA-polymeras binder till specifika regioner i DNA:t. Där de börjar sker transkriptionen.

  • Dessa regioner kallas promotorer.

Hos E. coli har man identifierat två regioner som innehåller promotorer.

  • Ligger ungefär 10 och 35 baspar "innan" (uppströms om) startpunkten för RNA-transkription.
  • Det baspar i DNA:t, där transkriptionen börjar, har man kommit överens om att ge numret +1
  • Promotorerna ligger sålunda i -10 och -35-regionerna.

DNA-sekvenserna i -35- och -10-regionen är viktiga för hur pass väl RNA-polymeraset binder till DNA:t

  • En förändring av endast ett baspar, kan göra att polymeraset binder in 10-falt eller 100-falt sämre.
  • På detta viset får cellen en grov reglering av RNA-polymerasets aktivitet.

Initiering av transkriptionen

 

Initiering av transkriptionen sker i två steg: Bildande av ett s.k. stängt komplex, och bildandet av ett öppet.

Stängt komplex

RNA-polymeraset binder till DNA, och förflyttar sig längs DNA-duplexen tills det stöter på –35-regionen.

  • Här binder polymeraset över både -35- och -10-regionen.

Eftersom DNA-molekylen fortfarande är stängd, kallas detta ett stängt komplex.

Initiering av transkriptionen

Öppet komplex

Efter att det stängda komplexet bildats, förflyttar sig RNA-polymeraset till –10-regionen.

Samtidigt snurras DNA-duplexen upp, och öppnas upp så att den första kvävebasen kan börja transkriberas.