Det här tycker jag är imponerande!

Kan man verkligen bygga lego i sitt gymnasiearbete? Ja, jag tror det. Det gäller bara i det här fallet att du inte följer en färdig byggbeskrivning, utan att du utvecklar konceptet på egen hand. Och i det här fallet tror jag att projektet passar lika bra på Teknik (eller kanske Bygg?) som på Estet!

För att få det här till ett bra gymnasiearbete krävs det två saker: Att du har en bra frågeställning, och att du kontinuerligt loggar ditt arbete. Frågeställningen kan vara, "går det att bygga ett uppfällbart lego-diorama med mindre än 1000 bitar" eller något liknande.

Under tiden som du bygger på ditt projekt kommer du att stöta på problem med design, utförande och konstruktion. Det är det här, och hur du löser problemen, som du ska logga ordentligt för att få ett bra gymnasiearbete-betyg!