Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Gör din egen biosfär!

Gör din egen biosfär! Bre Pettis förkarar hur du själv lätt kan göra ett slutet ekosystem.

Hur tar man det upp till gymnasiearbets-nivå, då? Jo, naturligtvis får man göra en grundlig undersökning av vad som krävs för att ett ekosystem ska klara sig. Pröva med olika, väl definierade mängder av närsalter, alger, växtätare och predatorer, och se vilket som lyckas bäst!