Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Idé nr. 9 till gymnasiearbete i Kemi: Gör din egen självlysande pinne!

Det är ganska lätt att göra sin egen självlysande pinne — om man utgår från en färdiggjord. Men ett gymnasiearbete skulle kunna bestå i att man försöker med olika mängdförhållanden på väteperoxid och fluorescerande färg, eller att man kanske försöker framställa den fluorescerande färgen själv.