Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Dissektion av en kräfta.Dissektion av en kräfta.Dissektion av en kräfta.

Att göra dissektioner är centralt för att förstå en organisms anatomi, och hur den fungerar. Om man jämför flera olika djurs anatomi kan man dra slutsatser om deras levnadsförhållanden och evolution. Om man dissekerar flera olika, men besläktade organismer kan man få till ett snyggt gymnasiarbete i biologi.

Dissekera till exempel tre olika kräftdjur, fiskar eller något annat som är ganska billigt och lätt att få tag på. Dokumentera dina dissektioner noggrant, jämför struktur och funktion hos olika organ i de olika organismerna. Diskutera skillnaderna både ur anatomisk och evolutionär synvinkel.

En frågeställning skulle kunna vara på temat, "Hur löser arterna X, Y och Z problemen med att …, … och …?" med underrubriken "Hur jämförande dissektioner kan hjälpa oss att förstå olika organismers anatomi, organens funktion och evolution".