Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ställ markören där du vill infoga en källhänvisning (se bilden nedan).

Ställ markören där du vill infoga en källhänvisning.

Gå till menyn "Verktyg > Citat".

Gå till menyn "Verktyg > Citat".

Välj lämpligt format, till exempel APA (7:e versionen).

Välj lämpligt format, till exempel APA (7:e versionen).

Välj vilken typ av källa som ska infogas. Nedan har jag valt "Bok". Välj sedan alternativet "Skriv ut" för en tryckt bok (eng. Print; det är väl Google Translate som gjort översättningen…) 😉

Välj vilken typ av källa som ska infogas.

Sök efter boken i Googles databas med hjälp av ISBN-numret eller lägg till citatkälla manuellt.

Sök efter boken i Googles databas med hjälp av ISBN-numret eller lägg till citatkälla manuellt.

Om du lägger till citatkälla manuellt: Fyll i så många av fälten som du kan. Det är inte nödvändigt att fylla i alla fält.

Fyll i så många av fälten som du kan. Det är inte nödvändigt att fylla i alla fält.

Klicka på "Lägg till källhänvisning" längst nere till höger.

Klicka på "Lägg till källhänvisning" längst nere till höger.

Nu har källan sparats i dokumentets databas. Den har dock inte infogats i själva dokumentet än.

Se till att markören står där du vill ha källhänvisningen i texten. Klicka sedan på "Citera" för den källa du vill hänvisa till. Om du inte ser någon lista till höger med dina källor, gå in i menyn "Verktyg > Citat".

Klicka på "Citera" för den källa du vill hänvisa till.

Nu har källhänvisningen infogats i ditt dokument. 

Allra sist i rapporten ska du också ha med en källista. Placera markören där du vill ha listan. Klicka på den blåa knappen "Infoga referenser" längst nere till höger. Om den blåa knappen inte syns, gå in i menyn "Verktyg > Citat".

Klicka på den blåa knappen "Infoga referenser" längst nere till höger.

Sudda raden där det står "References" som Google Docs av någon anledning infogar automatiskt.

Sudda raden där det står "References" som Google Docs av någon anledning infogar automatiskt.

Klart!