Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Förhör 2006-10-25: Gaser - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 8,0
Medel:  
G: 3,0
VG: 6,0
MVG: 7,0

Del I. Ange de korrekta alternativen!

 1. c
 2. a

Del II. Fullständig lösning krävs.

 1. \(n = \frac {V} {V_{\text{m}}} = \frac {4,25\text{dm}^3}{24,5\text{dm}^3\text{/mol}} = 0,1734693\text{mol}\)
  \(m = nM = 0,1734693\text{mol} \cdot (14,0+1,008\cdot 3)\text{g/mol} =\)
  \(= 2,9531429\text{g} \approx 2,95\text{g}\)
 2. C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g)
  \(n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = \frac {m} {M} = \frac {12\text{g}} {(12,0\cdot 2 + 1,008 \cdot 6 + 16,0)\text{g/mol}} =\)
  \(= 0,2605976\text{mol}\)


  \(n_{\text{gas}} = n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} = 5n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 5 \cdot 0,2605976\text{mol} =\)
  \(= 1,3029882\text{mol}\)

  \(V_{\text{gas}} = n_{\text{gas}}V_{\text{m}} = 1,3029882\text{mol} \cdot 24,5\text{dm}^3\text{/mol} =\)
  \(= 31,923211\text{dm}^3 \approx 32\text{dm}^3\)

| ▶

 

 

Också intressant: