Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal, samt utdelat periodiskt system och figur över elektronegativiteter. OBS! Ingen miniräknare är tillåten på denna skrivning. Samtliga svar skall skrivas på detta pappret. Alla reaktionsformler skall vara balanserade.

Del I. Ringa in det/de rätta svaren!

 1. Vilket av följande påståenden är korrekt? (1p)

  Atomer hos två isotoper har

  1. samma masstal och samma atomnummer
  2. samma masstal men olika atomnummer
  3. olika masstal och olika atomnummer
  4. samma antal protoner men olika antal neutroner
  5. samma antal neutroner men olika antal protoner
 2. Ett godtyckligt ämne M bildar en jon, M2+. Vilket av följande påståenden är korrekt? (1p)

  Atomen M och jonen M2+ har alltid

  1. samma radie
  2. samma färg
  3. samma kemiska egenskaper
  4. samma kärnladdning
  5. samma antal elektronskal som innehåller elektroner
 3. Avgör, t.ex. med hjälp av periodiska systemet, vilken av följande formler som är felaktig! (1p)
  1. Cs2S
  2. RaCl2
  3. Ga2O3
  4. Ba5N2
  5. RbF
 4. I vilken av följande föreningar har bindningen mest utpräglad jonbindningskaraktär? (1p)
  1. AlBr3
  2. AsCl3
  3. CaI2
  4. HCl
  5. KF
 5. Vilken av följande föreningar kan förväntas ha mest utpräglad kovalent bindning? (1p)
  1. CH4
  2. CO
  3. CCl4
  4. H2O
  5. BCl3
 6. Vilket av följande alternativ är korrekt? (1p)

  I fast natriumnitrat, NaNO3, är de dominerande typerna av bindningar

  1. jonbindning och opolär kovalent bindning
  2. jonbindning och polär kovalent bindning
  3. jonbindning och metallbindning
  4. polär kovalent bindning och opolär kovalent bindning
  5. polär kovalent bindning och metallbindning

Hoppa direkt till …

Del II. Skriv svar (endast ett ord eller några meningar)

 1. Ange för följande ämnen om de är blandningar, kemiska föreningar eller grundämnen (2p):
  1. havsvatten
  2. brons
  3. syre
  4. väteklorid
 2. Vad heter följande glasvaror? (2p)
  1. Byrett
  2. Urglas
  3. E-kolv
  4. Mätcylinder
 3. När en alkalisk jordartsmetall reagerar med saltsyra bildas en gas.
  1. Vilken är gasen? Ange både namn och kemisk formel! (1p)
  2. Hur påvisade ni den här gasen på lab? (1p)
  3. Välj ut en lämplig alkalisk jordartsmetall, och skriv den kemiska formeln för dess reaktion med saltsyra! (2p)
 4. Du blandar lite järn, sand och salt i en bägare. Beskriv hur du enklast separerar ämnena från varandra. (3p)
 5. När kopparoxid, CuO, får reagera med kol, bildas en gas och ett rödaktigt, metallglänsande ämne.
  1. Vilka är de bildade ämnena? Det räcker med att ange namn eller kemisk formel. (1p)
  2. Hur påvisade ni gasen på lab? (1p)
  3. Skriv reaktionsformeln för reaktionen mellan CuO och kol! (1p)

Facit

Betygsgränser

Max: 20
Medel:  
G: 10,0
VG: 15,0
MVG: 17,5

Del I. Ringa in det/de rätta svaren!

 1. d
 2. d
 3. d. Ba har två valenselektroner och N har fem. Varje Ba vill alltså avge två, medan varje N vill uppta tre. Det går endast ihop om vi tar tre Ba och två N. Formeln blir alltså Ba3N2.
 4. e
 5. a
 6. b

Del II. Skriv svar (endast ett ord eller några meningar)

  1. Blandning
  2. Blandning (legering)
  3. Grundämne
  4. Kemisk förening
  1. byrett
  2. urglas
  3. E-kolv
  4. mätcylinder
  1. Vätgas, H2
  2. Genom att sätta till en tändsticka; det säger "pfuitt". 😊
  3. T.ex. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
 1. Tar bort järnfilspånen med en magnet (1p). Tillsätter vatten, och filtrerar, så får man ut sanden (1p). Kokar bort vattnet, så saltet blir kvar (1p).
  1. Kopparmetall, Cu (0,5p) och koldioxid, CO2 (0,5p).
  2. Genom att tillföra kalkvatten, efter CO2 grumlar kalkvatten.
  3. 2CuO + C → 2Cu + CO2

   Skrivit endast ordformel ... –0,5p

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.