Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilket av följande påståenden är korrekt? (1p)

  Atomer hos två isotoper har

  1. samma masstal och samma atomnummer
  2. samma masstal men olika atomnummer
  3. olika masstal och olika atomnummer
  4. samma antal protoner men olika antal neutroner
  5. samma antal neutroner men olika antal protoner
 2. Vilken av följande formler svarar inte mot elementens plats i det periodiska systemet? (1p)
  1. Rb2
  2. CaP
  3. AlBr3
  4. BaO
  5. SrF2
 3. 3. Vilka tre av följande påståenden om jonföreningar och jonbindningar är korrekta? (3p)
  1. Jonbindningar är starka bindningar.
  2. Alla fasta ämnen utom metaller är jonföreningar.
  3. Jonföreningar bildas när en metall och en icke-metall reagerar med varandra.
  4. Jonföreningar är som regel mycket reaktiva ämnen
  5. Jonföreningar kan leda ström i smält form.
  6. Jonföreningar har ofta låga smältpunkter.

Hoppa direkt till …

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (typ ett ord eller en reaktionsformel)

 1. Kaliumferrat har formeln K2FeO4. Skriv formeln för aluminiumferrat! (1p)
 2. Vilka två av följande ämnen kan antas ha ungefär samma kemiska egenskaper som Ca?
  1. Ar, Ba, Kr, Ne, O, Se, S, Sr (G 1p)
  2. Motivera kortfattat! (VG 1p)
 3. Förklara med hjälp av periodiska systemet varför sulfidjonen, S2–, är just tvåvärt negativ! (G 2p)
 4. Skriv elektronformeln för arsenatjonen, AsO43-, och visa varför den är trevärt negativ. (2p)
 5. Vad heter följande redskap? (2p)
  1. Vad är detta?
  2. Degeltång.
  3. Vollpipett-5ml
  4. matkolv-100ml

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Alla alkalimetaller reagerar med vatten. En del av dem reagerar inte så fort, medan andra reagerar mycket våldsamt med vatten.
  1. Vilken av alla alkalimetaller reagerar minst kraftigt med vatten? Skriv den kemiska reaktionsformeln för den metallens reaktion med vatten! (2p)
  2. Förklara varför metallen i fråga a) inte reagerar lika kraftigt med vatten som de andra metallerna! (3p)
 2. Vad händer med sockerbitar som man lägger i varmt kaffe? Smälter de eller löses de? Motivera svaret! (3p)

Facit

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. d
 2. b
 3. a, c, e

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (typ ett ord eller en reaktionsformel)

 1. Al2(FeO4)3
  1. Ba, Sr
  2. Samtliga är alkaliska jordartsmetaller (grupp 2), samma antal valenselektroner
 2. Svavel har 6 valenselektroner, ytterligare två behövs för att fylla upp så att oktettregeln efterföljs.
 3. Arsenatsjonens elektronformel

  Bra bild,– 1p; Tydligt utpekande av/förklaring till de tre ”extra” elektronerna – 1p.

  1. byrett
  2. degeltång
  3. Vollpipett;
  4. mätkolv

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 2Li + 2H2O → H2 + 2Li+ + 2OH

   Litium – 1p; rätt formel – 1p.

   Smärre fel i reaktionsformeln (typ glömt/felaktig laddning på litiumjonen) ... -0,5p

   Skrivit att det bildas litiumoxid, LiO ... -1p

  2. I reaktionen släpper varje Li-atom ifrån sig 1e(1p). Eftersom litium har färre elektronskal, sitter elektronerna närmare kärnan, och dras kraftigare till denna (valenselektronerna känner av en starkare kärnladdning hos litium än hos de andra alkalimetallerna) (1p). Eftersom elektronerna dras hårdare till kärnan hos litium, reagerar det mindre kraftigt (1p).

   Endast talat om att litium har färre elektronskal/lägre period/längre ”upp” i periodiska systemet/mindre elektropositivt än övriga alkalimetaller, utan att göra kopplingen till kärnladdningen ... -1p

 1. De löses upp (1p). Om ett ämne skall smälta, övergår det från en aggregationsform till en annan (1p). Om ett ämne löses upp, finns små partiklar av ämnet kvar i lösningen i en slags blandning. Dessa är ganska svåra att separera från den övriga lösningen, men det går (1p).