Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Del I. Endast svar behöver lämnas.

 1. En jon har beteckningen \(^{56}_{26}\)Fe3+.
  1. Vad heter jonen?
  2. Hur många protoner innehåller den? (1p)
  3. Hur många neutroner innehåller den? (1p)
  4. Hur många elektroner innehåller den? (1p)
  5. Vilket masstal har den? (1p)
 2. Vilken av följande partiklar innehåller störst antal elektroner? (1p)
  1. Na
  2. Mg2+
  3. N3-
  4. O2–
  5. Ne
 3. Skriv den kemiska formeln för
  1. magnesiumbromid (1p)
  2. kalciumnitrat (1p)
 4. Skriv namn på följande kemiska föreningar:
  1. ZnCl2 (1p)
  2. (NH4)2SO4 (1p)

Hoppa direkt till …

Del II. Fullständiga uträkningar och (i förekommande fall) reaktionsformler krävs.

 1. Skriv fullständig formel för följande reaktioner:
  1. Natrium reagerar med vatten och det bildas vätgas och natriumhydroxid. (1p)
  2. Magnesium brinner i luft och ger magnesiumoxid. (1p)
  3. Järn reagerar med klorgas och bildar fast järn(III)klorid. (1p)
 2. Du behöver 6,31 kmol zinksulfid till ett visst experiment. Zink bildar tvåvärt positiva joner. Hur stor massa skall du väga upp? (3p)
 3. Du behöver till ett experiment 10,0 g kopparsulfat. I ditt kemikalieförråd hittar du kristalliserat kopparsulfat (blått), som har formeln CuSO4·5H2O.
  1. Hur många mol är detta? (2p)
  2. Om du hade haft vattenfritt kopparsulfat (vitt), hur stor massa skulle du då ta för att få samma substansmängd? (2p)
 4. På en laboration i skolan har du fått ett ut ett ljusblått pulver i en plastpåse. Bara plastpåsen uppges väga 3,14 g, och plastpåsen + innehåll väger du själv upp till 31,42 g. Påsen uppges innehålla 0,1733 mol.
  1. Vilket av följande ämnen är det troligastatt det är (glöm inte att skriva fullständiga uträkningar)? (3p)
   1. BaCl2·2H2O
   2. CuCl2·2H2O
   3. Glukos, C6H12O6
   4. CuSO4
   5. CuSO4·5H2O
   6. KMnO4
  2. På den här laborationen har du fått till uppgift att skriva en fullständig laborationsrapport. Den skall ju innehålla titelsida, inledning, material & metoder, resultat och diskussion. Skriv en kort diskussion (½-1 A4-sida), som passar till resultatet du fått i uppgift (a) ovan! Frågan kommer att bedömas med betygen IG, G, VG eller MVG.

   Jag vill poängtera att jag inte bedömer ditt svar efter hur många centimeter du skrivit. Det är bara hur pass relevant diskussion du för, som är intressant för mig. Du kan alltså gott och väl skriva mindre än en halv A4-sida och få "full pott". Eller skriva en hel A4-sida och bara få "G".

Facit

Ungefärliga betygsgränser

Betygsgränserna är ungefärliga, eftersom betyget på sista frågan också väger in på slutbetyget på förhöret.

Max: 23,0
Medel: 15,9
G: 11,5
VG: 17,5
MVG: 20,5

Del I. Endast svar behöver lämnas.

  1. järn(III)-jon

   Glömt parenteserna ... inget avdrag

   "järnjon" ... -0,5

   "järn" ... -1

   "järnid", "järnidjon" ... -1

   "järn(III)" ... -05

  2. 26 st
  3. 30 st
  4. 23 st
  5. 56
 1. a
  1. MgBr2

   MgBr ... -0,5

   Mgbr2 ... inget avdrag

  2. Ca(NO3)2

   CaNO3 ... -0,5

   Ca(NO)2, CaNO ... -0,5

   CaN3, Ca2N3 ... -1

   KNO3 ... -0,5

  1. zinkklorid

   "zinkdiklorid" ... inget avdrag

  2. ammoniumsulfat

   "ammoniumvätesulfat" ... -0,5

   "ammoniaksulfat" ... -0,5

   "diammoniumsulfat" ... inget avdrag

   "...sulfat"; "ammonium..." ... -0,5

Del II. Fullständiga uträkningar och (i förekommande fall) reaktionsformler krävs.

  1. 2Na(s) + 2H2O → H2(g) + 2NaOH(aq)

   Obalanserad formel ... -0,5

   Felaktigt förhållande Na:OH ... -0,5

   NaOH2 e.dyl. ... -0,5

   Ingen/felaktig vätgas bildas ... -0,5

   Låtit bara jonerna reagera ... -0,5

  2. 2Mg(s) + O2→ 2MgO

   Obalanserad formel ... -0,5

   Felaktigt förhållande Mg:O ... -0,5

   Låtit bara jonerna reagera ... -0,5

  3. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

   Obalanserad formel ... -0,5

   Felaktigt förhållande Fe:Cl ... -0,5

   "Fe3+3Cl" e. dyl. ... -0,5

   Låtit bara jonerna reagera ... -0,5

 1. 615 kg

  Felaktigt antal gällande siffror i svaret ... -0,5

  Svaret saknar enhet ... -1

  Räknat på 6,31 mol/omvandlat kmol felaktigt ... -0,5

  Felaktig formel på zinksulfid (ZnS) ... -1

  Felaktig användning av formeln M=m/n ... -1

  Felaktig omvandling gram ↔ kg ... -0,5

  Räknat med felaktig molmassa ... -1

  1. 0,0401 mol = 40,1 mmol

   Felaktigt antal gällande siffror ... -0,5

   Felaktig beräkning av molmassan ... -1

   Felaktig användning av formeln M=m/n ... -1

   Avrundningsfel ... -0,5

   Svaret saknar enhet ... -1

  2. 6,39 g

   Räknat med det avrundade svaret från uppgift (a) ... -0,5

   Räknat fel molmassa på CuSO4 ... -1

   Använt formeln M=m/n på ett felaktigt vis ... -1

   Svaret saknar enhet ... -1

  1. Rätt svar: CuCl2·2H2O eller CuSO4beroende på diskussionen i fråga (b)

   Räknat på fel massa ... -0,5

   Räknat på fel molmassa ... -1

   Använt formeln M=m/n på ett felaktigt vis ... -1

   Angett att det var CuSO4 utan att ta upp färgen i diskussionen (fråga (b)) eller angett att det var CuCl2·2H2O utan att diskutera mätvärdena i diskussionen (fråga (b)) ... -1

  2. Exempel på en diskussion värd MVG: "Enligt mina beräkningar med molmassan, så kom CuSO4 närmast, men KMnO4 var nästan lika nära. KMnO4 är dock violett till färgen, så det är inte troligt att det var det okända ämnet. Eftersom innehållets färg var ljusblått, och jag vet att vattenfritt CuSO4 är vitt, blev jag lite misstänksam. Jag vet ju också att CuSO4 + H2O blir ljusblått. Därför drar jag slutsatsen att det kommit in lite fukt i påsen, så att det bildats lite CuSO4·5H2O. Därmed har även massan på det okända ämnet ändrats från när påsen gjordes, och det kan då vara en orsak till att värdet inte blir exakt. Vågen är heller inte helt exakt, så vi kanske läste av fel. För att få ett bättre värde, borde vi kanske vägt påsen flera gånger."