Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 45 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. Vad heter följande redskap?
   1. provrorshallare
   2. Vollpipett-5ml
   3. matkolv-100ml
   4. matcylinder-50ml
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
  2. Ge ett exempel på och skriv den kemiska formeln för en gasformig icke-metall.
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
  3. Ge ett exempel på sublimering.
Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 1. Nämn en sak som kännetecknar halogenerna.
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 2. I ett experiment blandar du fast strontium i iskallt vatten som du hällt lite fenolftalein i. Efter ett tag färgas lösningen rosa. Det bildas en gas som är mycket explosiv i luft. Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen.
  Analysera och besvara frågor E C A

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilket av följande ämnen är flytande vid 25 °C (och normalt tryck)? (1p)
  1. Fluor
  2. Klor
  3. Brom
  4. Jod
  5. Gallium
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 2. Vilket av följande påståenden är korrekt? (1p)

  Atomer hos två isotoper har

  1. samma masstal och samma atomnummer
  2. samma masstal men olika atomnummer
  3. olika masstal och olika atomnummer
  4. samma antal protoner men olika antal neutroner
  5. samma antal neutroner men olika antal protoner
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 3. Vilka tre av följande blandningar är homogena?
  1. CuSO4(aq)
  2. Järnfilspån blandat med svavel
  3. Brons
  4. Fisksoppa
  5. Coca-cola
  6. Salladsdressing (1 del balsamico-vinäger, 3 delar matolja, kryddor)
  Analysera och besvara frågor E C A
 4. Betrakta följande jon: \({\sf ^{34}_{16}}\)S2–. Vilka tre av följande påståenden om den jonen är sanna?
  1. Den har atommassan 34u.
  2. Den är mindre än jonen Cl.
  3. Den har lika många elektroner som jonen Cl.
  4. Den har 18 neutroner i sin atomkärna.
  5. Den har 18 protoner i sin atomkärna.
  6. Den har atomnummer 16.
  Analysera och besvara frågor E C A

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. I två likvärda experiment låter man grundämnet rubidium, Rb, reagera med fluor respektive jod.  Därefter byter man ut rubidium mot grundämnet strontium, Sr, och utför reaktionen med fluor respektive jod. Vilken av reaktionerna nedan går långsammast? Motivera svaret så utförligt och nyanserat som möjligt!
  Teoriers och modellers giltighet och begränsningar E C A