Facit

Betygsgränser

Max: 26,0 (14/10/2)
Medel: 20,1 (12,9/6,3/0,9) (D)
E: 10,5  
D: 15,5 varav 5,0 C- eller A-poäng
C: 20,0 varav 7,5 C- eller A-poäng
B: 21,0 varav 1,0 A-poäng
A: 23,5 varav 1,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. a) Degeltång b) Mätkolv c) Provrörsställ d) Kristallisationsskål.
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 2. a) Giftigt b) Frätande c) Eldfarligt d) Miljöfarligt
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 3. Sublimering
 4.  
  1. Aluminium, Al
  2. Borgruppen
  3. T.ex. det är en metall, den leder värme bra, den reagerar med syre och bildar en mycket hård aluminiumoxid, den används ofta som konstruktionsmaterial.
 5. 26p+, 30n, 23e.
  E – Eleven anger två av partiklarna korrekt.
  C – Eleven anger alla tre partiklarna korrekt.
 6. Sr(s) + 2H2O → Sr2+(aq) + H2(g) + 2OH(aq)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. d
 2. c, e, f
 3. b, d, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 2Na + F2 → 2NaF
   E – Eleven konstaterar att det är med F som den kraftigaste reaktionen sker.
   C – Eleven har en helt korrekt balanserad reaktionsformel för reaktionen.
  2. E – Eleven konstaterar att reaktionen med fluor går snabbast, med motiveringen att fluor står högre upp i gruppen än övriga halogener.
   C – Eleven motiverar att reaktionen med fluor går snabbast med att valenselektronerna i fluor känner av kärnladdningen starkare än de övriga halogenerna, och därför lättast tar upp en elektron.
  1. E – eleven konstaterar att modellen till höger är mest modern, med en enkel motivering, t.ex. att Rutherfords atommodell kom efter Thomsons, eller att Rutherfords modell är mer modern.
   C – eleven motiverar den högra modellen med minst två av följande motiveringar:
   • att elektronerna kretsar kring atomkärnan, och är inte instoppade som i en ”plumpudding”
   • att det mesta i atomen är tomrum
   • att den högra modellen innehåller neutroner
  2. Svar:
   • Elektronerna är mycket mindre jämfört med protoner och neutroner i verkligheten än vad de är i bilden.
   • Elektronerna är inte väldefinierade punkter, utan snarare ”utsmetade” i tid och rum
   • Elektronerna är inte fördelade på olika skal, vilket de är i verkligheten.

    C – Eleven tar med en av ovanstående punkter i sitt svar.
    A – Eleven tar med två eller tre av ovanstående punkter i sitt svar.