Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2018-01-18 i Kemins grunder - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max:

31

(19/9/3)

Medel:

21,3

(14,9/5,4/1,0) – D

E:

14,5

 

D:

19,0

varav 4,5 C- eller A-poäng

C:

23,5

varav 7,0 C- eller A-poäng

B:

25,0

varav 1,5 A-poäng

A:

28,0

varav 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. a) Vollpipett; b) Sättkolv; c) Mätkolv; d) Mätcylinder
 2. a) Oxiderande; b) Explosiv; c) Miljöfarlig; d) Skadlig
  1. I2(s) → I2(g)
  2. Sublimering
  1. Klor, Cl
  2. Halogenerna
  1. Cu
  2. Ne
  3. P
  4. Si
 3. 24p+, 28n, 21e.
 4. Sr(s) + 2H2O → Sr2+(aq) + H2(g) + 2OH(aq)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. c, e, f
 2. a, b, d
 3. b, c, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 2Li + Cl2 → 2LiCl

   E – Eleven konstaterar att det är med Li som den minst kraftiga reaktionen sker.

   C – Eleven har en helt korrekt balanserad reaktionsformel för reaktionen.

   Kommentar: Klor kan också reagera med vätgas enligt formeln H2 + Cl2 → 2HCl. Om eleven skrivit denna reaktionsformel ges inget avdrag.
  2. E – Eleven konstaterar att reaktionen med litium är minst kraftig, med motiveringen att litium står högre upp i gruppen än övriga alkalimetaller eller har lägst antal elektronskal.
   C – Eleven motiverar att reaktionen med litium är minst kraftig med att valenselektronen i litium känner av kärnladdningen starkare än de övriga alkalimetallerna, och därför har svårast att avge en elektron.

   A – Eleven motiverar att reaktionen med litium går långsammast med att valenselektronerna känner av kärnladdningen starkare än de övriga alkaliska jordartsmetallerna, och förklarar varför det leder till att joniseringsenergin blir högre.
 1. Innan Rutherfords experiment hade man Thomsons ”plumpudding-modell”, där de negativt laddade elektronerna var instoppade i den positivt laddade atomen som ”russinen i en russinkaka”. Rutherford genomförde ett experiment där han besköt en guldfolie med alfapartiklar. Om Thomsons ”plumpudding-modell” stämde, så borde alfapartiklarna ha farit rakt igenom. Istället rikoschetterade ungefär en av 8000 alfapartiklar. Därför drog Rutherford slutsatsen att atomen måste till allra största delen vara tomrum med en kompakt kärna och elektronerna kretsande kring atomkärnan.


  Bedömning:

  E – Eleven gör en godtagbar beskrivning av experimentet och antingen Thomsons eller Rutherfords atommodell.

  C – Eleven redogör utförligt för experimentet samt Thomsons och Rutherfords atommodeller utifrån två av punkterna nedan.

  • Plumpudding-modell med negativa elektroner i en positiv ”deg”.
  • Rutherford drar slutsatsen att atomen till största delen är tomrum.
  • Rutherford drar slutsatsen att den största delen av atomens massa är koncentrerad till en liten atomkärna
  • Rutherford drar slutsatsen att elektronerna kretsar i banor kring atomkärnan.
  A – Eleven redogör utförligt och nyanserat för experimentet samt Thomsons och Rutherfords atommodeller utifrån minst tre av punkterna ovan.
| ▶

 

   

Också intressant: