Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2021-10-26 i Kemins grunder + lite Kemisk bindning - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 23 (13/7/3)
Medel: 16,0 (10,6/4,3/1,1) – D
E: 10,0  
D: 13,5 varav 3,5 C- eller A-poäng
C: 16,5 varav 5,5 C- eller A-poäng
B: 18,0 varav 1,0 A-poäng
A: 20,5 varav 2,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. Mätkolv
  2. Muff
  1. H2O(g) → H2O(s)
  2. Deposition (sublimering)
 1. Kalium (K)
 2. 34p+, 46n, 36e
  E – Eleven anger två av partiklarna korrekt.
  C – Eleven anger alla tre partiklarna korrekt.
 3. Blyjodid
 4. Ga2(SO4)3
 5. 2Ag+(aq) + CO\({\sf _3^{2-}}\) → Ag2CO3(s)
  Bedömning
  E – Eleven identifierar att det kommer att bildas en fällning av silverkarbonat. (Formeln för silverkarbonat behöver inte vara korrekt skriven.)
  C – Eleven skriver en korrekt reaktionsformel för bildning av silverkarbonat.

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. d
 2. c
 3. b

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Kompisen har både rätt och fel. Ju större atomnummer, desto fler elektronskal har atomen, och desto större blir atomen. Bland de atomer som har lika många elektronskal (som är i samma period) minskar däremot storleken ju större atomnumret är. Det beror på att den starkare kärnladdningen drar elektronerna närmare kärnan.
  Bedömning
  C – Eleven förklarar utförligt atomernas storlek utifrån en av nedanstående punkter.
  • Atomnummer och elektronskalens antal
  • Atomnummer och kärnladdningens storlek
  A – Eleven förklarar utförligt och nyanserat atomernas storlek utifrån båda två av punkterna ovan.
  1. Vätgas, H2
  2. Hydroxidjoner, OH
  3. Ca + 2H2O → Ca2+ + H2 + 2OH
  4. Radium reagerar kraftigast eftersom dess valenselektroner sitter längst ifrån kärnan (i det sjunde skalet, Q-skalet). Då känner elektronerna av kärnladdningen minst, vilket leder till att joniseringsenergin är lägst, och reaktionen blir kraftigast.
   Bedömning
   C – Eleven ger rätt svar (radium) och motiverar utifrån två av punkterna nedan.
   • Elektronernas avstånd till kärnan
   • Hur mycket elektronerna känner av kärnladdningen
   • Joniseringsenergin
   A – Eleven ger rätt svar (radium) och motiverar utifrån alla tre av punkterna ovan.
| ▶

 

   

Också intressant: