Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2012-12-07 i Kemisk bindning - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 28,0 (17/7/4)
Medel: 0,0 (0/0/0)
E: 13,0    
D: 16,5 varav 3,5 A- eller C-poäng
C: 20,0 varav 5,5 A- eller C-poäng
B: 22,0 varav 2,0 A-poäng
A: 25,0 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. N2
  2. He
  3. CO2
  4. N2
 1. Mg2+ (magnesiumjoner) och \({\sf \text{CO}_3^{2-}}\) (karbonatjoner)
  1. Metallbindningar
  2. Jonbindningar
  3. van der Waalsbindningar
  4. Vätebindningar
  5. van der Waalsbindningar
  6. Kovalenta bindningar
 2. CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. c

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. Ledtrådar
  2. Ledtrådar
 1. Ledtrådar
| ▶

 

   

Också intressant: