Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2012-12-17 i Kemisk bindning - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 29,0 (17/7/5)
Medel: 0,0 (0/0/0)
E: 12,0    
D: 15,5 varav 3,5 A- eller C-poäng
C: 19,5 varav 5,5 A- eller C-poäng
B: 22,0 varav 2,5 A-poäng
A: 25,0 varav 4,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. Metallbindning
  2. Vätebindning
  3. Jonbindning
  4. Kovalent bindning
 1. Ca2+ (kalciumjoner) och \({\sf \text{SO}_4^{2-}}\) (sulfatjoner)
  1. Metallbindningar
  2. Jonbindningar
  3. van der Waalsbindningar
  4. Vätebindningar
  5. van der Waalsbindningar
  6. Kovalenta bindningar
  1. Syre är mer elektronegativt än svavel
  2. Den är vinklad
  3. Den är plan

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. c

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. Ledtrådar
  2. Ledtrådar
 1. Ledtrådar
| ▶

 

   

Också intressant: